Mirjana Bobić


Tranzicija partnerstva je složen proces evidentiran u savremenim društvima, u čijem se središtu nalazi promena obrasca klasičnog (građanskog) braka, koji se ispoljava u raznolikosti pojavnih oblika, kao i u stavovima i ponašanju pojedinaca, generacija, slojeva, i samih država. Studija “Brak ili/i partnerstvo” Mirjane Bobić, pruža opis transformacionih procesa bračnog modela i teorijsko-konceptualnu analizu promene sadržaja bračnog obrasca, uz empirijsko istraživanje konkretnih slučajeva parova koji žive izvan braka. Nudeći puno razumevanje strukturnih i demografskih promena u društvu u fazi njegovog korenitog preobražaja, ova studija pruža uvid u individualne potrebe stanovništva – apelujući da se tim potrebama u većoj meri izlazi u susret, posredstvom praktično političkih mera i akcija, zakonodavnih, socijalno-zaštitnih i populacionih, poput onih koje su već na snazi u postmodernom (evropskom) okruženju.