Mladen Lazić (ur.)


Autori studije „Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka“ produbljeno i sistematično analiziraju način konstituisanja nove ekonomski dominantne grupacije u Srbiji tokom perioda postsocijalističke transformacije. Osnovu za analizu bitnih obeležja ekonomske elite čine rezultati anketnog istraživanja realizovanog 2012. godine, dok su nalazi uporedivih anketnih istraživanja iz 1989, 1993. i 2003. godine omogućili praćenje strukturnih promena unutar ekonomske frakcije vladajuće društvene grupe u Srbiji. U tekstovima se detaljno razmatraju materijalni položaj, način regrutacije, delatni potencijal, političke i vrednosne orijentacije i drugo.