Anđelka Milić i dr.


Ova grupna teorijska studija, pod uredništvom Anđelke Milić, nastala je u okviru projekta „Razvoj i perspektive sociološke teorije“ i posvećena je kritičkom propitivanju Parsonsovog sociološkog dela, koje je u to doba u domaćoj sociologiji bio daleko manje poznat i korišćen no što bi to nalagao njegov status savremenog klasika. Knjigom se eksplicitno nastoji prevazići dotadašnja ideološki motivisana marginalizacija ovog izuzetno važnog autora. Vrednost i značaj, kao i ograničenja Parsonsove teorije procenjuju se u sledećim aspektima: kontroverze oko Parsonsovog statusa i nasleđa; tematika modernosti i društvene promene; stratifikacija; ekonomija; sociologija profesija; odnos čoveka i društva.