Sociološki klub: Simboličke borbe na polju popularne muzike i ukusa u Srbiji

U utorak 28. maja sa početkom u 18 časova, u Institutu za sociološka istraživanja će se u okviru Sociološkog kluba održati tribina “Simboličke borbe na polju popularne muzike i ukusa u Srbiji”.

Učesnici tribine će razgovarati o odnosu kulture, politike i prakse, o ulozi muzike u izgradnji identiteta i o različitim potkulturnim odgovorima na izazove savremenog društva u Srbiji. U razgovoru će biti otvorena sledeća pitanja: Šta se dešava na polju popularne muzike i ukusa nakon devedesetih godina 20. veka? Ko su akteri simboličkih borbi u proteklim decenijama i sa koji pozicija nastupaju? Šta je niža kultura, šta neukus i ko o tome govori danas? Kakva je savremena instrumentalizacija turbo-folka u svetlu izgradnje identiteta mladih? Kako izgleda pank potkultura među navijačima Partizana i koje su njene karakteristike? Da li ima smisla govoriti o simboličkim granicama između žanrova popularne, umetničke i tradicionalne muzike u doba krize neoliberalizma i kakav je desni a kakav levi odgovor na pomenutu krizu?

Učesnici u razgovoru su Tamara Petrović Trifunović, istraživačica-saradnica Instituta za sociološka istraživanja, doc. dr Nina Kulenović i doc. dr Mladen Stajić sa Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti.

Sociološki klub uređuje i vodi Nataša Jovanović Ajzenhamer.