Research interests

history of political and social ideas, sociology of religion, German sociological thought, islamology


Biography

Nataša Jovanović Ajzenhamer (born in 1989) finished BA (2013) MA (2014) and PhD (2019) at the Department of Sociology, Faculty of Philosophy. The topic of her doctoral dissertation was: “Weber’s understanding of the importance of military ethos for the emergence and development of Islam”. At the same Department, she was engaged, first as Teaching Assistant (2016), and then as Assistant Professor (2020), in the following subjects: History of Political and Social Theories, Classical Sociological Theories, Contemporary Sociological Theories, Introduction to World Religions and Sociological Practicum. She is author of several scientific papers and has participated in several domestic and international conferences and projects.


Selected publications

Mentus, Vladimir; Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2020). Religiosity and Altruistic Orientation in Economically Developed European Societies. in: (eds.). Todorović, Dragan; Blagojević, Mirko; Đorđević, Dragoljub. Contemporary Religious Changes: From Desecularization to Postsecularization. Niš and Belgrade: Yugoslav Society for the Scientific Study of religion : Faculty of mechanical engineering at the University; Belgrade: Institute of Social Science: 75-88.

Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2019). Još jedno čitanje klasičnih koncepata: Reaktuelizacija Zimelovog Stranca i Neprijatelja na primeru savremenih migracija sa Bliskog Istoka. Sociologija. Vol. LXI, Posebno izdanje: 676-696.

Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2019). Skidanje balasta religije sa religioznosti: Zimelov teorijski i epistemološki doprinos savremenoj religiološkoj misli. Etnoantropološki problemi.God.14. Sv. 3: 971-997.

Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2019). Max Weber on Russia and Orthodoxy: An Analysis of the Collectivist Ethical Basis of Eastern Christianity. In: (eds). Blagojević Mirko; Todorović, Dragan. Traditional and Non-traditional Religiosity (A Thematic Collection of Papers of International Significance). Belgrade: Institute of Social Sciences; Niš: Yugoslav Association for the Scientific Study of Religion: 207-225.

Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2018). Kritički osvrt na Zimelovu socioreligiološku argumentaciju o tome zašto budizam nije religija. Sociološka luča. God. XII. No. 2: 12-27.

Birešev, Ana; Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2018). Autoritarni populizam: težak put do objašnjenja (Slučaj Srbije). U: (ur.) Đorđević, Biljana. Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji. Beograd: Udurženje za političke nauke Srbije i Fakultet političkihnauka: 235-252.

Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2018). Pogled na spoljnopolitičku poziciju Nemačkog carstva iz ugla istorije socioloških teorija: Maks Veber o međunarodnim odnosima. Srpska politička misao. Vol. 60. God. 25. No. 2: 155-176.

Marković, Aleksandra, Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2018). Klasično nasleđe savremenog fenomena: Veberovo shvatanje društvene stratifikacije i prekarijat. Kultura polisa. God. XV. Br. 37: 533-544.

Jovanović, Ajzenhamer Nataša. (2018). “Demokratija posmatrača”: analiza paradox-a divergencije između demokratije i kapitalizma na primeru izborne participacije u Srbiji. Limes Plus. No.1: 59-78.

Jovanović, Nataša. (2018). Srbija na tromeđi ozlojeđenosti, straha i neodlučnosti: primena teorijskog modela Cvetana Todorova na slučaj Srbije. U: (ur.). Pešić, Jelena; Backović, Vera; Mirkov, Anđelka. Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu 53-71.

Filipović Božidar, Jovanovič, Nataša. (ur). (2017). Blokada Filozofskog 2014. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore; Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Jovanović, Nataša. (2017). (Re)konstruisanje (neo)orijentalne devijantnosti: analiza kontinuiteta kolonizatorskog diskursa o neophodnosti “spašavanja” muslimanki. Kultura. No. 157: 159-180.

Jovanović, Nataša. (2017). “Rubikova kocka”: postkolonijalizma – teorijski sinkretizam i novi izazovi u postkolonijalnim studijama. Međunarodni problemi. Vol. 2-3. God. LXIX: 309-331.

Jovanović, Nataša, Ajzenhamer, Vladimir (2017). Unifikacija islama kao instrument “hantingtonizacije” migrantske krize. u: (ur.). Valić Nedeljković, Dubravka; Gruhonjić, Dinko. Populizam, izbeglička kriza, religija, mediji. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Centar za istraživanje religije, politike i društva: 242-256.

Jovanović, Nataša, Mentus, Vladimir. (2017). Classical roots of contemporary understanding of Islam as religion of warriors – the implications of Weber’s interpretation of Islamic dogma. In: (eds.). Blagojević, Mirko; Matić, Zlatko. Religion in Contemporary Society. Belgrade: Institute of Social Sciences, Belgrade Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, Pozarevac: 213-228.

Jovanović, Nataša. (2017). Paradoksi slobode govora: suspenzija “političke korektnosti” u savremenim diskursima kao katalizator jačanja rasističke i orijentalističke retorike. u: (ur.). Kuburić, Zorica; Ćumura, Ljiljana, Zotova, Ana. Lica i naličja društvene i lične slobode. Novi Sad: CEIR: 111-134.

Jovanović, Nataša. (2017). Contemporary Orientalistic discourse as the framework for the analysis of Islamophobia in Western societies in: (eds). Stanarević Svetlana, Đorđević Ivica, Rokvić Vanja. 3rd International Conference on Human Security, Belgrade, May 2017, University of BelgradeFaculty of Security Studies, Human Security Research Center: 269-276.

Jovanović, Nataša. (2016). Veberovo shvatanje koncepta individualizma kao osnov komparativne analize religijskih sistema: primer protestantizma i islama.Srpska politička misao. Vol. 54. God. 23. Br. 4/2016: 451 – 471.

Jovanović, Nataša. (2016). Nastanak islama kroz teorijsku prizmu Maksa Vebera (uloga prostornog konteksta i društvenih aktera i slojeva u procesu definisanja i ekspanzije islamske religije).Sociološki pregled. Vol. L. No. 1: 91 – 117.

Jovanović, Nataša, Radović Selena, Marković Aleksandra. (2016). Konsolidacija izborne demokratije, formiranje pluralističke političke elite i njena ideološka orijentacija.u: Lazić, Mladen (prir). Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beogad: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i Čigoja štampa: 81-108.

Jovanović, Nataša. (2015). Značaj izborne političke kulture za održavanje i razvoj minimalnog nivoa demokratije – primer Republike Tunis. Kultura. God. 2015. No. 148: 202–223.


Selected presentations

Birešev, Ana; Jovanović Ajzenhamer, Nataša. (2018). Autoritarni populizam u Srbiji –stari koncept za novo doba?. Sabor politikologa 2018: Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 22-23. septembar.

Jovanović, Ajzenhamer Nataša. (2018). Max Weber on Russia and Orthodoxy: an analysis ofthe collectivist ethical basis of Eastern Christianity.Konferencija “Tradicionalna i nova religioznost: prošlost i budućnost”. Institut društvenih nauka, Srebrno jezero 27-29. april.

Jovanović, Nataša. (2017). Srbija na tromeđi ozlojeđenosti, straha i neodlučnosti: primena teorijskog modela Cvetana Todorova na slučaj Srbije. Konferencija“Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije”. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 17-18 novembar.

Jovanović Nataša. (2017). Šta je novo u savremenom evropskom orijentalizmu? Geneza pojma i aktuelni narativi. Konferencija “Petrovački diskursi o Evropi”. Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica, Centar za spoljnu politiku, Hanns Seidel Stiftung, Petrovac, 5-7- oktobar 2017.

Jovanović, Nataša; Ajzenhamer, Vladimir (2017). Unifikacija islama kao instrument “hantingtonizacije” migranstke krize. Konferencija “Populizam, izbeglička kriza, religija, mediji”. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 26. maj.

Jovanović, Nataša; Mentus, Vladimir. (2017). Klasični koreni savremenog shvatanja islama kao dominantno ratničke religije implikacije Veberovog tumačenja islamske dogme. Konferencija “Religija i crkva u savremenim duhovnim i socio-političkim promenama savremenog sveta”. Insitut društvenih nauka, Srebrno jezero 19 – 20. maj 2017.

Jovanović, Nataša. (2017). Paradoksi slobode govora: suspenzija ‘političke korektnosti’ u savremenim diskursima kao katalizator jačanja rasističke i orijentalističke retorike. Konferencija “Lica i naličja društvene i lične slobode –povodom 500-te godišnjice reformacije”. CEIR, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad, 14-15. maj 2017.

Jovanović, Nataša. (2016). Contemporary Orientalistic discourse as the framework for the analysis of Islamophobia in Western societies. The 3rd International Academic Conference on Human Security:b ook of apstracts. Faculty of Security Studies and University of Belgrade, Belgrade, 4-5 November 2016.

Jovanović, Nataša; Radović Selena; Marković, Aleksandra. (2015). Konsolidacija izborne demokratije u Srbiji i formiranje pluralističke političke elite. Konferencija „Izazovi nove društvene integracije: koncepti i akteri“: apstrakti. Filozofski fakultet, Beograd 27 – 28. novembar 2015.