Research interests

Sociology of Culture, Sociology of Film, Visual Sociology, Sociology of Popular Culture, Media.


Biography

Nemanja Zvijer (Zrenjanin, 1980) graduated sociology at the Faculty of Philosophy in Belgrade (2005), where he also received a magister degree (2009) and a doctorate (2015). He spent a year in Germany on a scholarship within the research project Kulturelle Orientierungen und Gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa organized by Friedrich-Schiller-Universität of Jena and Deutsche Forschungs gemeinschaft (DFG). He is currently engaged in the research project Challenges of New Social Integration in Serbia: Concepts and Actors (No. 179035), financed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia. During the autumn semester of the school year 2016/2017 he lectured at the course Sociology of Culture at the Faculty of Music. He was also a guest lecturer at the Humboldt Institute of Slavic Studies in Berlin, the Faculty of Economics in Belgrade, the Faculty of Philosophy in Belgrade and at the Petnica Science Center. From 2006 to 2015 he was a teaching assistant for courses Sociology of Culture and Sociology of Mass Culture, and in 2013 and 2014 for Traditional and Modern in Culture. He has been a reviewer for the journals Sociology, Themes and Facta Universitatis. He is a member of the Serbian Sociological Society and the Sociological Association of Serbia and Montenegro. He was the coordinator of the Sociological Club of the Serbian Sociological Society.


Selected publications

Zvijer, Nemanja. 2018. Filmske predstave postjugoslovenskog prostora. Beograd: Filozofski fakultet.

Zvijer, Nemanja. 2018. Nacionalni identitet u filmskoj perspektivi – primer nekoliko hrvatskih filmova iz 1990-ih. Hrvatski filmski ljetopis, br. 95.

Zvijer, Nemanja. 2018. Film (de)construction of national identity. The case of Serbian films from the 1990s. Images – The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, vol. XXIII, no. 32: 15–23.

Vuletić, Vladimir i Nemanja Zvijer. 2018. Modernizacijski karakter TV serija – sitkomi RTB s kraja 1960-tih i početka 1970-tih godina. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 33: 113–131.

Zvijer, Nemanja. 2018. Kratak osvrt na neoliberalnu agendu u kulturi (primer jedne lokalne sredine u Srbiji), u: Pešić, J, Vera Backović i Anđelka Mirkov (ur). Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, Beograd: ISI FF i Službeni glasnik.

Zvijer, Nemanja. 2017. Partizanski versus ’postpartizanski’ film (ratni film i društveni kontekst). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 32: 195-209.

Zvijer, Nemanja. 2016. Filmski tretman socijalističke prošlosti na postjugoslovenskom prostoru. Sociološki godišnjak, br. 11: 21-40.

Zvijer, Nemanja. 2015. Ideologija u okvirima popularne kulture: predlog teorijsko-interpretativnog okvira. Sociologija, vol. LVII, no. 3: 505-525.

Zvijer, Nemanja. 2014. Presenting (Imposing) Values through Films. The Case of the Yugoslav Partisan Films. Images – Journal for Visual Studies, no. 2.

Zvijer, Nemanja. 2014. Kulturološke refleksije ratne krize: slika rata u hrvatskom filmu 1990-ih. Teme, god. XXXVIII, br 1: 67-88.

Zvijer, Nemanja. 2013. Vizuelna konstrukcija modernosti u službi društvenog razvoja (primer kinematografije socijalističke Jugoslavije). Sociološki godišnjak, br. 8: 233-256.

Zvijer, Nemanja. 2012. Sociologija vizuelnog – mogući pravci budućeg razvoja sociologije u Srbiji. Sociološki pregled, god. XLVI, br. 3-4: 1065–1084.

Zvijer, Nemanja. 2011. Ideologija filmske slike. Beograd: Filozofski fakultet. Zvijer, Nemanja. 2011. Slika Josipa Broza Tita u partizanskom ratnom spektalu, u: Manojlović Pintar, Olga (ur). Tito – viđenja i tumačenja, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije.

Zvijer, Nemanja. 2010. Koncept neprijatelja u filmovanim ofanzivama. Sociološki pregled, vol. 44, br. 3: 419-437.

Zvijer, Nemanja. 2010. Klasni i rodni obrasci u jugoslovenskim ratnim spektaklima. Tokovi istorije, br. 1: 96-111.

Zvijer, Nemanja. 2009. Ideologija i vrednosti u jugoslovenskom ratnom spektaklu. Hrvatski filmski ljetopis, br. 57-58.

Zvijer, Nemanja. 2008. Rani odnos Holivuda prema nemačkom fašizmu. Teme, god. XXXII, br. 3: 491-508.

Zvijer, Nemanja. 2005. Holivudska industrija: povezanost filmske produkcije i političkog diskursa. Sociologija, br. 1: 45-66.


Selected presentations

Zvijer, Nemanja i Stefan Janković: „Od informacije do podatka: proces rekonstrukcije terenskog dela jednog sociološkog istraživanja“, naučni konfrencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (Beograd, 21. decembar 2018. godine).

Zvijer, Nemanja: „Nacionalni identitet između narativnog i vizuelnog (slučaj romana i filmova Nož i Ubistvo s predumišljajem)“, međunarodni naučni skup Film i književnost u organizaciji Instituta za književnost i umetnost i Fakulteta dramskih umetnosti (Beograd, 29–30. novembar 2018. godine).

Zvijer, Nemanja: „Kultura između ’državne kontrole’ i ’slobodnog tržišta’: slučaj Srbije“, naučni skup nacionalnog značaja Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (Beograd, 17–18. novembar 2017. godine).

Zvijer, Nemanja: „Načini vizuelnog predstavljanja migranata u medijima u Srbiji“, međunarodna konferencija Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva u organizaciji Srpskog Sociološkog društva, Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta društvenih nauka iz Beograda i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda (Beograd, 21-22. oktobar 2016. godine).

Mitrović, Veselin i Nemanja Zvijer: „Deprofesionalizacija političke elite u Srbiji“, naučna konferencija Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (Beograd, 27-28. novembar 2015. godine).

Zvijer, Nemanja: „Vizuelna konstrukcija modernosti u službi društvenog razvoja (primer socijalističke Jugoslavije)“, naučni skup Kultura i društveni razvoj u organizaciji Sociološkog društva Republike Srpske (Pale, 7-8. septembar 2013. godine).

Zvijer, Nemanja: „Mediji u službi vlasti i nacije – uticaj klasnog položaja na percepciju uloge medija u Srbiji“, naučna konferencija Stratifikacijske promene u Srbiji u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (14-15. decembar 2012. godine).

Zvijer, Nemanja: „Sociologija vizuelnog – mogući pravci budućer razvoja sociologije u Srbiji“, naučni skup 100 godina sociologije u Srbiji u orgaznizaciji Srpskog sociološkog društva i Pravnog fakulteta u Beogradu (Beograd – Avala, 1-3 septembar 2012. godine).

Zvijer, Nemanja: „Slika Tita u komunističkom ratnom spektaklu“, međunarodni naučni skup Tito: viđenja i tumačenja u organizaciji Instituta za noviju istoriju Srbije, Arhiva Jugoslavije i Südost-Institut iz Regensburga (Beograd, 7-9. maj 2010. godine).

Zvijer, Nemanja: „Filmska konstrukcija ideološkog identiteta socijalističke Jugoslavije“, međunarodni skup Naracije i konstrukcije o IDENTITETU /NACIONALNOSTI / POVIJESTI u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću, u ogranizaciji Gete-Instituta u Hrvatskoj, Instituta za istočnu Evropu Slobodnog univerziteta u Berlinu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb, 10-13. april 2008. godine).


Assistant Professor