Oblasti interesovanja

sociologija kulture, sociologija filma, sociologija vizuelnog, sociologija popularne kulture, mediji


Biografija

Nemanja Zvijer (Zrenjanin, 1980) diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2005), gde je takođe magistrirao (2009) i doktorirao (2015). Proveo je godinu dana kao stipendista na istraživačkom projektu „Kulturne orijentacije i institucionalni poredak u jugoistočnoj Evropi“ (Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa) u organizaciji Friedrich-Schiller-Universität iz Jene i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Trenutno je angažovan na istraživačkom projektu Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (evidencioni broj 179035), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tokom jesenjeg semestra školske 2016/2017. godine držao je nastavu na predmetu Sociologija kulture na Fakultetu muzičke umetnosti. Osim ovoga, održao je i gostujuća predavanja na Institutu za slavistiku Humbolt univerziteta u Berlinu, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Beogradu i u Istraživačkoj stanici Petnica. U periodu od 2006. do 2015. godine bio je angažovan kao demonstrator na predmetima Sociologija kulture i Sociologija masovne kulture, a 2013. i 2014. godine na predmetu Tradicionalno i moderno u kulturi. Recenzirao je radove za časopise Sociologija, Teme i Facta Universitetas. Član je Srpskog sociološkog društva i Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore. Bio je koordinator Sociološkog kluba Srpskog sociološkog društva.


Objavljeni radovi (izbor)

Zvijer, Nemanja. 2018. Filmske predstave postjugoslovenskog prostora. Beograd: Filozofski fakultet.

Zvijer, Nemanja. 2018. Nacionalni identitet u filmskoj perspektivi – primer nekoliko hrvatskih filmova iz 1990-ih. Hrvatski filmski ljetopis, br. 95.

Zvijer, Nemanja. 2018. Film (de)construction of national identity. The case of Serbian films from the 1990s. Images – The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, vol. XXIII, no. 32: 15–23.

Vuletić, Vladimir i Nemanja Zvijer. 2018. Modernizacijski karakter TV serija – sitkomi RTB s kraja 1960-tih i početka 1970-tih godina. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 33: 113–131.

Zvijer, Nemanja. 2018. Kratak osvrt na neoliberalnu agendu u kulturi (primer jedne lokalne sredine u Srbiji), u: Pešić, J, Vera Backović i Anđelka Mirkov (ur). Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, Beograd: ISI FF i Službeni glasnik.

Zvijer, Nemanja. 2017. Partizanski versus ’postpartizanski’ film (ratni film i društveni kontekst). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 32: 195-209.

Zvijer, Nemanja. 2016. Filmski tretman socijalističke prošlosti na postjugoslovenskom prostoru. Sociološki godišnjak, br. 11: 21-40.

Zvijer, Nemanja. 2015. Ideologija u okvirima popularne kulture: predlog teorijsko-interpretativnog okvira. Sociologija, vol. LVII, no. 3: 505-525.

Zvijer, Nemanja. 2014. Presenting (Imposing) Values through Films. The Case of the Yugoslav Partisan Films. Images – Journal for Visual Studies, no. 2.

Zvijer, Nemanja. 2014. Kulturološke refleksije ratne krize: slika rata u hrvatskom filmu 1990-ih. Teme, god. XXXVIII, br 1: 67-88.

Zvijer, Nemanja. 2013. Vizuelna konstrukcija modernosti u službi društvenog razvoja (primer kinematografije socijalističke Jugoslavije). Sociološki godišnjak, br. 8: 233-256.

Zvijer, Nemanja. 2012. Sociologija vizuelnog – mogući pravci budućeg razvoja sociologije u Srbiji. Sociološki pregled, god. XLVI, br. 3-4: 1065–1084.

Zvijer, Nemanja. 2011. Ideologija filmske slike. Beograd: Filozofski fakultet. Zvijer, Nemanja. 2011. Slika Josipa Broza Tita u partizanskom ratnom spektalu, u: Manojlović Pintar, Olga (ur). Tito – viđenja i tumačenja, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije.

Zvijer, Nemanja. 2010. Koncept neprijatelja u filmovanim ofanzivama. Sociološki pregled, vol. 44, br. 3: 419-437.

Zvijer, Nemanja. 2010. Klasni i rodni obrasci u jugoslovenskim ratnim spektaklima. Tokovi istorije, br. 1: 96-111.

Zvijer, Nemanja. 2009. Ideologija i vrednosti u jugoslovenskom ratnom spektaklu. Hrvatski filmski ljetopis, br. 57-58.

Zvijer, Nemanja. 2008. Rani odnos Holivuda prema nemačkom fašizmu. Teme, god. XXXII, br. 3: 491-508.

Zvijer, Nemanja. 2005. Holivudska industrija: povezanost filmske produkcije i političkog diskursa. Sociologija, br. 1: 45-66.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Zvijer, Nemanja i Stefan Janković: „Od informacije do podatka: proces rekonstrukcije terenskog dela jednog sociološkog istraživanja“, naučni konfrencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (Beograd, 21. decembar 2018. godine).

Zvijer, Nemanja: „Nacionalni identitet između narativnog i vizuelnog (slučaj romana i filmova Nož i Ubistvo s predumišljajem)“, međunarodni naučni skup Film i književnost u organizaciji Instituta za književnost i umetnost i Fakulteta dramskih umetnosti (Beograd, 29–30. novembar 2018. godine).

Zvijer, Nemanja: „Kultura između ’državne kontrole’ i ’slobodnog tržišta’: slučaj Srbije“, naučni skup nacionalnog značaja Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (Beograd, 17–18. novembar 2017. godine).

Zvijer, Nemanja: „Načini vizuelnog predstavljanja migranata u medijima u Srbiji“, međunarodna konferencija Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva u organizaciji Srpskog Sociološkog društva, Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta društvenih nauka iz Beograda i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda (Beograd, 21-22. oktobar 2016. godine).

Mitrović, Veselin i Nemanja Zvijer: „Deprofesionalizacija političke elite u Srbiji“, naučna konferencija Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (Beograd, 27-28. novembar 2015. godine).

Zvijer, Nemanja: „Vizuelna konstrukcija modernosti u službi društvenog razvoja (primer socijalističke Jugoslavije)“, naučni skup Kultura i društveni razvoj u organizaciji Sociološkog društva Republike Srpske (Pale, 7-8. septembar 2013. godine).

Zvijer, Nemanja: „Mediji u službi vlasti i nacije – uticaj klasnog položaja na percepciju uloge medija u Srbiji“, naučna konferencija Stratifikacijske promene u Srbiji u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (14-15. decembar 2012. godine).

Zvijer, Nemanja: „Sociologija vizuelnog – mogući pravci budućer razvoja sociologije u Srbiji“, naučni skup 100 godina sociologije u Srbiji u orgaznizaciji Srpskog sociološkog društva i Pravnog fakulteta u Beogradu (Beograd – Avala, 1-3 septembar 2012. godine).

Zvijer, Nemanja: „Slika Tita u komunističkom ratnom spektaklu“, međunarodni naučni skup Tito: viđenja i tumačenja u organizaciji Instituta za noviju istoriju Srbije, Arhiva Jugoslavije i Südost-Institut iz Regensburga (Beograd, 7-9. maj 2010. godine).

Zvijer, Nemanja: „Filmska konstrukcija ideološkog identiteta socijalističke Jugoslavije“, međunarodni skup Naracije i konstrukcije o IDENTITETU /NACIONALNOSTI / POVIJESTI u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću, u ogranizaciji Gete-Instituta u Hrvatskoj, Instituta za istočnu Evropu Slobodnog univerziteta u Berlinu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zagreb, 10-13. april 2008. godine).