Članovi tima

 

Dragan Stanojević, docent, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; nacionalni koordinator, rukovodilac drugog radnog paketa

Ivana Spasić, redovna profesorka, upravnica Instituta za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Goran Bašić, naučni savetnik, direktor Instituta društvenih nauka

Vera Backović, vanredna profesorka, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; zamenica nacionalnog koordinatora, rukovoditeljka trećeg radnog paketa

Stefan Janković, docent, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; zamenik nacionalnog koordinatora; rukovodilac trećeg radnog paketa

Bojan Todosijević, viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka; rukovodilac petog radnog paketa

Aleksandar Tomašević, docent, Filozofski fakultet – Univerzitet u Novom Sadu; rukovodilac petog radnog paketa

Vladimir Mentus, naučni saradnik, Institut društvenih nauka; rukovodilac drugog radnog paketa

Milena Toković, naučna saradnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; rukovoditeljka četvrtog radnog paketa

Irena Petrović, docentkinja, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; rukovoditeljka četvrtog radnog paketa

Tamara Petrović Trifunović, istraživačica saradnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; rukovoditeljka prvog radnog paketa

Ana Birešev, docentkinja, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Božidar Filipović, asistent, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Univerzitet u Beogradu

Vujo Ilić, istraživač pripravnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Univerzitet u Beogradu

Marjan Ivković, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Univerzitet u Beogradu

Marko Jovanović, istraživač pripravnik, Institut društvenih nauka

Milena Kojić, asistentkinja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Novom Sadu

Nemanja Krstić, docent, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu

Zoran Krstić, istraživač pripravnik, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Stefan Mandić, istraživač saradnik, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Željka Manić, docentkinja, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Aleksandra Marković, istraživačica saradnica, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Ksenija Marković, istraživačica saradnica, Institut društvenih nauka

Branka Matijević, istraživačica pripravnica, Institut društvenih nauka

Anđelka Mirkov, naučna saradnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Jelena Pešić, docentkinja, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Dunja Poleti Ćosić, istraživačica saradnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Milica Resanović, istraživačica saradnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Milan Urošević, istraživač saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Univerzitet u Beogradu

Tijana Vesić Pavlović, docentkinja, Mašinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Milica Vesković Anđelković, docentkinja, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Vladan Vidicki, asistent, Filozofski fakultet – Univerzitet u Novom Sadu

Milica Vlajić, istraživačica pripravnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Jovana Zafirović, istraživačica pripravnica, Institut društvenih nauka