Oblasti interesovanja

sociologija politike, sociologija etničkih grupa i nacija, istorijska sociologija, ideologije jugoslovenstva


Biografija

Nemanja Kostić je 2014. završio osnovne, a 2015. i master akademske studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama i radi na disertaciji o upotrebi lika Sv. Save u različitim ideološkim uobličavanjima srpskog nacionalizma. Od decembra 2017. godine zaposlen je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu kao asistent na kursevima Sociologija politike, Sociologija etničkih grupa i nacija, Ideologije jugoslovenstva i Sociološki praktikum.


Objavljeni radovi (izbor)

Kostić, Nemanja. 2016. Studija slučaja oblikovanja premoderne srpske etničke vezanosti posredstvom svetaca, mučenika i heroja narodne epike: etnosimbolistički pristup. Sociologija, Vol. LVIII, No. 4: 578-597.

Kostić, Nemanja. 2017. Upotreba Svetog Save u postavljanju etnoreligijskih granica: sociološko-istorijski pristup. Sociologija, Vol. LIX, No. 3: 314-338.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Kostić, Nemanja. 2018. Mogućnosti sociološkog proučavanja fenomena nacije i nacionalizma u eri globalizacije – etnosimbolistička alternativa. Međunarodna naučna konferencija Sociologija u XXI veku: izazovi i perspektive, 10-11. novembar, Niš.