Evropsko društveno istraživanje

2017-

Evropsko društveno istraživanje (EDI) je metodološki i teorijski najobuhvatnije međunarodno komparativno istraživanje, koje se izvodi pod okriljem Evropskog istraživačkog infrastrukturalnog konzorcijuma – (ERIC) u većini evropskih zemalja u dvogodišnjim ciklusima. Srbija je po prvi put uključena u ovo prestižno istraživanje, a Institut za sociološka istraživanja je glavni nosilac projekta. U ovom ciklusu, Institut je rukovodio radom istraživačkog konzorcijuma koji okuplja više domaćih institucija (Institut za društvene nauke, Beograd; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd; Fakultet političkih nauka, Beograd; Filozofski fakultet – Univerzitet u Novom Sadu; Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu). Koordinator nacionalnog EDI tima za Srbiju je dr Dragan Stanojević, a istraživanje je obavljeno uz finansijsku pomoć projekta PERFORM Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Terenski rad u okviru istraživanja sproveden je na jesen 2018. godine, a samo uključivanje u ovo istraživanje omogućilo je istraživačkoj zajednici u Srbiji transfer savremenog međunarodnog teorijskog i metodološkog znanja i praksi iz oblasti društvenih istraživanja u domaću naučnu zajednicu, osposobljavanje istraživača za sprovođenje međunarodnih dugoročnih i komparativnih istraživanja i povećavanje vidljivosti domaće akademske zajednice u međunarodnim krugovima.

 

Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri

2011-

Projekat Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (evidencioni broj 179035), pod rukovodstvom prof. dr Mladena Lazića okuplja ukupno 40 istraživača. Projekat se sastoji iz 3 potprojekta: 1) Promene osnovnih struktura srpskog društva (makro-strukturni aspekt); 2) Karakteristike teritorijalnog kapitala u Srbiji – strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja (mezo-strukturni aspekt); 3) Strukturalne i promene delatnog potencijala na porodičnom i individualnom nivou – generacijska i rodna perspektiva (mikro-strukturni aspekt), u okviru kojeg se obrađuju dve opšte teme: Mladi kao akteri društvene integracije i Politike roditeljstva. Sva tri potprojekta su kako teorijski tako i empirijski fundirana i kontinuirano promovišu ostvarene rezultate, doprinose reformskim politikama, razvijaju i usavršavaju istraživački kadar. Ovaj projekat stoga pruža nova saznanja o specifičnim karakteristikama novonastajućeg kapitalističkog društva u Srbiji, koja će imati i praktične implikacije za planiranje socio-ekonomskog razvoja i učvršćivanje demokratskog poretka.