Saradnici

Saradnici sa Odeljenja za sociologiju

dr Marija Bogdanović, profesorka emerita

dr Mladen Lazić, profesor emeritus

dr Slobodan Antonić, redovni profesor

dr Marija Babović, redovna profesorka

dr Mirjana Bobić, redovna profesorka

dr Slobodan Cvejić, redovni profesor

dr Slađana Dragišić Labaš, redovna profesorka

dr Vladimir Ilić, redovni profesor

dr Milana Ljubičić, redovna profesorka

dr Dušan Mojić, redovni profesor

dr Aleksandar Molnar, redovni profesor

dr Mina Petrović, redovna profesorka

dr Ognjen Radonjić, redovni profesor

dr Nada Sekulić, redovna profesorka

dr Ivana Spasić, redovna profesorka

dr Smiljka Tomanović, redovna profesorka

dr Milan Vukomanović, redovni profesor

dr Vladimir Vuletić, redovni profesor

dr Đokica Jovanović, redovni profesor u penziji

dr Vera Backović, vanredna profesorka, upravnica Instituta

dr Jovo Bakić, vanredni profesor

dr Isidora Jarić, vanredna profesorka, upravnica Odeljenja za sociologiju

dr Ana Birešev, docentkinja

dr Stefan Janković, docent

dr Nataša Jovanović Ajzenhamer, docentkinja, prodekanka za nastavu

dr Željka Manić, docentkinja

dr Jelena Pešić, docentkinja

dr Irena Petrović, docentkinja

dr Jelisaveta Petrović, docentkinja

dr Dragan Stanojević, docent

dr Milica Vesković Anđelković, docentkinja

dr Nemanja Zvijer, docent

Nemanja Kostić, asistent

 

Istraživači

dr Anđelka Mirkov, naučna saradnica

dr Marija Radoman, naučna saradnica

dr Stefan Mandić, naučni saradnik

Dunja Poleti Ćosić, istraživačica saradnica

Selena Radović, istraživačica saradnica

Andrija Golubović, istraživač pripravnik

Zoran Krstić, istraživač pripravnik

Danilo Pupavac, istraživač pripravnik

Milana Vinokić, istraživačica pripravnica

Milica Vlajić, istraživačica pripravnica

Stefan Zdravković, istaživač pripravnik

 

Spoljne saradnice

dr Maja Korać

dr Dubravka Žarkov