Oblasti interesovanja

opšta sociologija, sociologija globalizacije, globalizacija kulture, globalizacija politike, elite


Biografija

Vladimir Vuletić je redovni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Objavljeni radovi dostupni na ličnoj strani.
redovni profesor