Upoznavanje sa nalazima Evropskog društvenog istraživanja
nastavak

Na osnovu ESS podataka, Vera Backović i Irena Petrović su analizirale odnos bojkota proizvoda i poverenja u institucije.

nastavak

Nalazi Evropskog društvenog istraživanja pokazuju da relativnu i potpunu nezainteresovanost za politiku iskazuje ubedljiva većina građana Srbije.

nastavak

Mirko Blagojević i Nataša Jovanović Ajzenhamer istraživali su religioznost u Srbiji i drugim religijski homogenim evropskim društvima.

nastavak

Primenom klaster analize Dragan Stanojević i Aleksandar Tomašević analizirali su sekvence životnih događaja mladih u pet evropskih zemalja.

nastavak

Stefan Janković i Milena Toković su ispitivali da li je lična bliskost dobrodošla kada je reč o pravičnosti zapošljavanja.

nastavak

Vladimir Mentus i Marko Vladisavljević su analizirali odnos između povećanja prihoda i zadovoljstva prihodima u evropskim zemljama.

nastavak

Vera Backović i Irena Petrović na osnovu podataka ESS analiziraju rasprostranjenost i specifičnosti etičke potrošnje u Srbiji.

nastavak

Mirko Blagojević i Nataša Jovanović Ajzenhamer su istraživali savremenu religijsku strukturu Srbije, a potom podatke dobijene u Srbiji poredili sa onima u drugim društvima u Evropi.

nastavak

Jovana Zafirović, Branka Matijević i Božidar Filipović su u svom članku ispitivali da li nivo korupcije utiče na odnos institucionalnog poverenja i participacije.

nastavak