Novo izdanje: Na svom putu. Longitudinalno kvalitativno istraživanje socijalnih biografija mladih
nastavak

Vladimir Mentus i Marko Vladisavljević su analizirali odnos između povećanja prihoda i zadovoljstva prihodima u evropskim zemljama.

nastavak

Vera Backović i Irena Petrović na osnovu podataka ESS analiziraju rasprostranjenost i specifičnosti etičke potrošnje u Srbiji.

nastavak

Mirko Blagojević i Nataša Jovanović Ajzenhamer su istraživali savremenu religijsku strukturu Srbije, a potom podatke dobijene u Srbiji poredili sa onima u drugim društvima u Evropi.

nastavak

Jovana Zafirović, Branka Matijević i Božidar Filipović su u svom članku ispitivali da li nivo korupcije utiče na odnos institucionalnog poverenja i participacije.

nastavak

Jelena Pešić, Ana Birešev i Tamara Petrović Trifunović istraživale su dezangažman i otklon od politike u Srbiji i Evropi.

nastavak

Dragan Stanojević i Aleksandar Tomašević nastoje da utvrde obrasce stambene i porodične tranzicije mladih u različitim evropskim zemljama.

nastavak

Vladimir Mentus i Marko Vladisavljević su u svom istraživanju ispitivali da li povećanja prihoda donose više nivoe zadovoljstva prihodima.

nastavak

Pripreme za X rundu ESS-a u Srbiji su u toku, a upoznavanje javnosti sa nalazima iz prethodne runde jeste jedan od važnih ciljeva Evropskog društvenog istraživanja.

nastavak