Biografija

Đokica Jovanović je redovni profesor u penziji na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Informacije o obrazovanju, radu u nastavi i naučno-istraživačkom radu dostupne su na njegovoj ličnoj strani na sajtu Filozofskog fakulteta.
redovni profesor u penziji