Biografija

Stefan Zdravković je diplomirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2020. godine. Tokom studija je bio stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zadužbine Janković-Anđelković. Master studije je završio 2021. godine, a tema njegovog master rada je: ,,Uticaji činilaca iz okoline radnih organizacija na oblike i rasprostranjenost mobinga u Srbiji“. Doktorske studije je upisao iste godine, a od 2022. godine je zaposlen na Institutu za sociološka istraživanja kao istraživač-pripravnik.