Oblasti interesovanja

urbana sociologija, sociologija ruralnog razvoja, sociologija arhitekture


Biografija

Vera Backović je vanredna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima Sociologija grada, Sociologija ruralnog razvoja, Arhitektura i urbanizam totalitarnih režima XX veka i Sociološki praktikum. Učestvovala je u realizaciji sledećih projekata: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, ISIFF, (2011-); Evropsko društevno istraživanje (2017-); Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe, 6th Framework Programme, (2007-2009); Društveni akteri i društvene promene u Srbiji 1990-2010. godine, ISIFF, (2008-2010); Istraživanje publike Etnološkog filma, Etnografski muzej u Beogradu i Filozofski fakultet, Beograd, (2010-2011); Profesionalno aktiviranje stručnjaka u Srbiji: mladi sociolozi i tržište rada, Filozofski fakultet, Beograd i Fond za otvoreno društvo, (2006-2007); Differentiated Neighbourhoods, Centar za vizuelnu kulturu Muzeja savremene umetnosti, (2006-2009).


Objavljeni radovi (izbor)

Backović, Vera. 2018. Džentrifikacija kao socioprostorni fenomen savremenog grada. Beograd: Čigoja štampa; ISI FF.

Backović, Vera. 2018. Doprinos teorije Pierrea Bourdieua analizi procesa gentrifikacije. Sociologija i prostor, god. 56, br. 2: 99-118.

Pešić, Jelena, Backović, Vera, Mirkov, Anđelka (ur.). 2018. Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, Beograd: ISI FF.

Spasić, Ivana, Backović Vera. 2017. Gradovi u potrazi za identitetom, Beograd: ISI FF.

Backović, Vera, Petrović Irena. 2017. Društveni pokret u nastajanju: vrednosne orijentacije učesnika protesta Protiv diktature, Sociologija, god. 59, br. 4: 427-451.

Petrović, Mina, Backović, Vera, Petrović, Irena. 2017. Vezanost za mesto i migracione namere stanovništva: primer osam gradova u Srbiji, Stanovništvo, god. 55, br. 2: 1-24.

Backović, Vera. 2016. Dominantni pristupi u proučavanju procesa džentrifikacije, Sociologija, god. 58, br. 3: 372-388.

Backović, Vera, Spasić, Ivana. 2016. Slika grada između sklada i tenzije: primeri šest gradova u Srbiji, Sociologija, god. 58, posebno izdanje: 210-231.

Backović, Vera, Spasić, Ivana. 2014. Vezanost za mesto i lokalni identiteti: studije slučaja četiri grada u Srbiji. Teme, god. 38, br. 1: 177-179.

Backović, Vera, Spasić, Ivana. 2014. Identitet grada: mišljenje lokalnih aktera u četiri urbane sredine, Sociologija, god. 56, br. 2: 101-123.

Backović, Vera. 2010. Socioprostorni razvoj Novog Beograda, Beograd: ISI FF.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Backović, Vera, Ivana, Spasić. 2018. Kritička potrošnja u Srbiji: prikaz rezultata i neka otvorena pitanja. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, Beograd, 21. decembar 2018. Beograd: ISI FF: 7.

Backović, Vera. 2017. Osećaj sigurnosti u postmodernom gradu. Urbana bezbednost i urbani razvoj: Prva naučna konferencija, Beograd, 21. 6. 2017. zbornik sažetaka. Beograd: Fakultet bezbednosti: 106-107.

Backović, Vera. 2017. Percepcija postsocijalističkog razvoja Beograda. Naučni skup nacionalnog značaja Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije, Beograd, 17-18. novembar 2017. godine. Beograd: ISI FF: 34.

Backović, Vera, Petrović, Irena. 2016. Vezanost za mesto i migracioni potencijal: studija slučaja osam gradova u Srbiji. Muđunarodna konferencija Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva, Beograd, 21-22. oktobar 2016. Beograd: SSD, ISIFF, IDN, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka: 118-119.

Backović, Vera, Spasić, Ivana. 2015. Identitet grada: primeri Sombora i Zrenjanina. Društvo i prostor. Knjiga sažetaka. Naučna konferencija, Novi Sad, 25-26. septembar, 2015. Beograd, Novi Sad: SSD, FF, Institut za uporedno pravo: 8-9.

Petrović, Irena, Backović, Vera. 2015. Karakteristike društvenog položaja poljoprivrednika u Srbiji. Društvo i prostor. Knjiga sažetaka. Naučna konferencija, Novi Sad, 25-26. septembar, 2015. Beograd, Novi Sad: SSD, FF, Institut za uporedno pravo: 126-127.


vanredna profesorka, upravnica instituta