Oblasti interesovanja

vrednosne orijentacije, klasna analiza, društveni pokreti, teorije o društvenim promenama, istorijska sociologija


Biografija

Osnovne i doktorske studije sociologije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je 2016. godine sa tezom Vrednosne orijentacije u post-socijalističkim društvima Srbije i Hrvatske (mentor profesor dr Mladen Lazić). Na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta zaposlena je od 2005. godine, prvo kao asistentkinja-pripravnica, potom asistentkinja, da bi 2016. godine bila izabrana u zvanje docentkinje. Stručno se usavršavala na Univerzitetu u Tromsu (Norveška), Univerzitetu u Minesoti (SAD) i Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. U istraživačkom statusu bila je angažovana na naučnim projektima Evropske komisije (InTune i Dioscuri – 6th Framework Program), projektu Instituta za humanističke nauke u Beču (Capito), RRPP projektu (Informal Practices of Capturing Economic Resources by Political Elite: Exploring Party Patronage in Kosovo and Serbia), kao i na većem broju domaćih naučnih i stručnih projekata. Trenutno je angažovana u okviru tri naučna projekta: European Social Survey (zamenica nacionalnog koordinatora), Erasmus + projekat Advance Data Analytics i projekat Instituta za sociološka istraživanja Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri. Članica je Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore i Srpskog sociološkog društva, kao i predstavnica Univerziteta u Beogradu u međunarodnoj organizaciji Scholars at Risk.


Objavljeni radovi (izbor)

Pešić Jelena. 2018. Karakteristike strukturne i vrednosne-ideološke divergencije populacije i elita u kontekstu globalnog uspona i krize neoliberalizma. U: Pešić Jelena, Backović Vera i Anđelka Mirkov (ur.), Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, Beograd: ISI FF.

Pešić Jelena. 2017. Politička participacija učesnika Protesta protiv diktature. Sociologija, vol. 59, no. 4 (452-475).

Pešić Jelena. 2017. Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Beograd: ISI FF.

Pešić Jelena, Stanojević Dragan and Marija Babović. 2017. The Culture of Political Clientelism: Norms Underpinning Clientelist Relations and Practices in Serbia. Sociološka revija, vol. 18, no. 2 (43-65).

Petrović Jelisaveta i Jelena Pešić. 2017. Između integracije, bezbednosti i humanitarnosti: stavovi građana Srbije o migrantima. Stanovništvo, vol. 55, no. 2 (25-51).

Lazić Mladen i Jelena Pešić. 2017. Making a New Consensual Elite in Serbia. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, vol. 8, no. 3 (195-219).

Lazić Mladen i Jelena Pešić. 2016. Components of National Identity: a Comparative Sociological Analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, vol. 7, no. 1 (27-49).

Pešić Jelena i Tanja Svilanović. 2016. Vrednosne orijentacije političke elite: politički i ekonomski liberalizam. U: Lazić Mladen (ur.), Politička elita u Srbiji u period konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF – Čigoja štampa.

Pešić Jelena. 2015. Changes in Value Orientations Among Members of the Economic Elite in the Period of Post-socialist Transformation?: Economic and Political Liberalism. Südosteuropa, vol. 63, no. 4 (618-641).

Pešić Jelena. 2015. Procesi privatizacije u percepciji građanki i građana post-tranzicione Srbije. Kultura, vol. 148 (102-122).

Lazić Mladen i Jelena Pešić. 2014. National and European identities among political elites and population in European countries. In: Biti Vladimir (ed.), Reexamining the national-philological legacy: quest for a new paradigm?, Amsterdam – New York: Rodopi.

Pešić Jelena. 2013. Rodna perspektiva u proučavanju migracija. Sociologija, vol. 55, no. 2 (317-332).

Lazić Mladen i Jelena Pešić. 2013. Društvene promene i promene vrednosnih orijentacija pripadnika osnovnih klasa u Srbiji. U. Lazić Mladen i Slobodan Cvejić (ur.), Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije. Beograd: ISI FF – Čigoja štampa.

Lazić Mladen and Jelena Pešić. 2012. Making and Unmaking State-Centered Capitalism in Serbia. Beograd: ISI FF.

Pešić Jelena. 2012. Patriarchal Value Orientations in the Western Balkans. In: Ringdal Kristen (ed.), The Aftermath of War: experiences and social attitudes in the Western Balkans. Surrey: Ashgate.

Pešić Jelena. 2012. Rekonstrukcija pristupa Mladena Lazića društvenom strukturisanju. Sociološki pregled. vol. 46, no. 2 (269-294).

Pešić Jelena. 2006. Persistence of traditionalist value orientations in Serbia. Sociologija, vol. 48, no. 4, 289-307).


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Pešić, Jelena. 2018. Restructuring of the Class Relations in Post-Socialist Serbia, Social innovativeness in Europe and Asia, Polish Academy of Sciences and Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw, 11-12th October 2018.

Pešić, Jelena & Marija Babović. 2017. The Role of Sociology in Post-Socialist Transformation in Serbia, 9th Slovenian Social Science Conference on “Social Transformations: The Global and the Local“, Ljubljana, 21-23rd September 2017.

Pešić, Jelena & Jelisaveta Vukelić. 2017. Stavovi građana Srbije prema izbegličkoj i migrantskoj populaciji: slučaj migratornog talasa 2015-2017 godine, Urbana bezbednost i urbani razvoj, Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet, Beograd, jun 2017.

Pešić, Jelena. 2017. Karakteristike strukturne i vrednosno-ideološke divergencije između populacije i elita u kontekstu globalnog uspona i krize neoliberalizma: slučaj Srbije, Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Beograd, 17-18. novembar 2017.

Pešić Jelena & Mladen Lazić. 2017. Recruitment of Political Elite in Serbia, Elites in Crisis. Looking Back and Looking Ahead, Corvinus University, Budapest, 19-20th May 2017.

Pešić Jelena, Babović Marija & Dragan Stanojević. 2016. The Culture of Political Clientelism: Values and Norms Underpinning Clientelist Relations and Practices, The New Challenges of the Sociological Imagination, The Association of the Sociologists of the Republic of Macedonia, Cyril and Methodius University of Skopje, 25-26th November 2016.

Pešić, Jelena. 2016. Value-ideological consolidation of the ruling elites in Serbia during the period of restoration of capitalist relations, New societies, old minorities / new minorities, old societies, The International Conference of the Romanian Sociological Society, Sibiu, 29th September – 1st October 2016.

Pešić, Jelena, Political Capitalism as Broad Social Context of Informality in Serbia. 2015. Informality in Central and South-East Europe: Linkages between Political and Economic Actors, Institute for Sociological Researches Faculty of Philosophy & Secons, Belgrade, 2015.

Pešić, Jelena & Tanja Svilanović. 2015. Promene vrednosnih orijentacija pripadnika političke elite tokom perioda post-socijalističke transformacije: politički i ekonomski liberalizam, Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 27. i 28. novembar 2015.

Pešić, Jelena & Dragan Stanojević. 2015. Informal Practices of Capturing Economic Resources by Political Elites: Exploring Party Patronage in Kosovo and Serbia, Social, political and economic changes in the Western Balkans, Regional Research Promotion Programme/ Foundation Open Society Macedonia/ Universität Freiburg, Ohrid, April, 2015.

Pešić, Jelena. 2015. Privatization Processes in the Perception of Serbia’s Citizens, Thinking beyond Capitalism, Institute of Philosophy and Social Theory, Belgrade, June 2015.