Oblasti interesovanja

istorija političkih i socijalnih ideja, društvena teorija, sociologija religije, sociologija kulture


Biografija

Danilo Pupavac je student doktorskih studija na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je diplomirao (2020) i masterirao (2021) odbranivši temu master rada “Komparativna analiza etičko-vrednosnog sistema u ranom hrišćanstvu i u delima Marksa i Engelsa”. Paralelno sa master studijama radio je kao nastavnik predmetne nastave u Dvanaestoj beogradskoj gimnaziji. Trenutno radi kao istraživač pripravnik u Institutu za sociološka istraživanja.