Oblasti interesovanja

metodologija socioloških istraživanja, materijalne nejednakosti, urbana sociologija


Biografija

Željka Manić je docentkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završila osnovne, master i doktorske studije sociologije. Uža naučna oblast njenog interesovanja je metodologija socioloških istraživanja, a 2014. godine je odbranila doktorsku disertaciju o primeni i mogućnostima metoda analize sadržaja u sociologiji. Angažovana je u realizaciji nastave predmeta iz oblasti metodologije socioloških istraživanja na osnovim, master i doktorskim studijama sociologije. Učestvovala je u realizaciji domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu: Društveni akteri i društvene promene u Srbiji 1990-2010. (2009-2010), Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, (2011- ), Evropsko društveno istraživanje (2018- ).


Objavljeni radovi (izbor)

Manić, Željka, 2018. Materijalni položaj stanovnika osam gradova u Srbiji, u: Pešić, Jelena, Backović, Vera i Anđelka Mirkov (ur.), Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i ISI FF, http://147.91.75.9/manage/shares/ISI/isi_2018_Srbija_Globalna_Kriza.pdf

Manić, Željka, 2017. Analiza sadržaja u sociologiji, Beograd: Čigoja štampa i Instiut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, http://147.91.75.9/manage/shares/ISI/isi_2017_ZeljkaManic_Analiza.pdf

Manić, Željka i Anđelka Mirkov, 2016. Materijalni položaj političke elite, u: Lazić, Mladen (prir.), Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa

Hadžibulić, Sabina and Željka Manić, 2016. My life abroad: The nostalgia of Serbian immigrants in the Nordic countries, Crossings: Journal of Migration & Culture, Vol. 7, No. 1: 97-114

Manić, Željka, 2015. Materijalni položaj gradskog i seoskog stanovništva u Srbiji, u: Milenković, Pavle, Snežana Stojšin i Ana Pajvančić-Cizelj (prir.), Društvo i prostor, Novi Sad, Beograd: Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za uporedno pravo u Beogradu

Manić, Željka and Anđelka Mirkov, 2015. The Economic Position of the Economic Elite in Serbia, Südosteuropa, Vol. 63, No. 4: 549-569

Manić, Željka, 2014. Mogućnosti proučavanja građe sa interneta primenom analize sadržaja, u: Todorović, Dragan, Dalibor Petrović i Dragan Prlja (prir.), Internet i društvo, Niš, Beograd: Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za uporedno pravo

Manić, Željka i Anđelka Mirkov, 2014. Materijalni položaj ekonomske elite, u: Lazić, Mladen (prir.) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa

Manić, Željka, 2013. Operacionalizacija pojma društveni položaj u istraživanjima društvene strukture u Srbiji, u: Lazić, Mladen i Slobodan Cvejić (prir.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa

Manić, Željka, 2012. Promene u posleratnom Beogradu prema romanima naših pisaca, Teme, Vol. XXXVI, No. 3: 1355-1369

Ilić, Snežana, Keveždi, Miroslav, Vukojičić, Slavica, Zvijer, Nemanja, Manić, Željka, Jadžić, Miloš, i Vladimir Ilić, 2012. Posmatranje etničkih elita u Vojvodini, Politikon, Vol. I, No. 1: 135-152

Manić, Željka, 2011. Položaj mađarske nacionalne manjine u Vojvodini: sociološko-pravni aspekt, Sociologija, Vol. LIII, No. 3: 345-366, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0038-0318/2011/0038-03181103345M.pdf

Manić, Željka i Vera Backović, 2010. Arhitektura moderne u funkciji promocije Beograda, Arhitektura i urbanizam, Vol. 12, No. 30: 47-51, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2010/0354-60551030047M.pdf

Ilić, Vladimir i Željka Manić, 2009. Sociološka udruženja, u: Bogdanović, Marija (ur.), Sociologija u Srbiji 1959-2009: institucionalni razvoj: pedeseta godišnjica Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd: Službeni glasnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Manić, Željka i Anđelka Mirkov. 2018. Materijalni položaj domaćinstava u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 21. decembar 2018.

Mirkov, Anđelka i Željka Manić, 2018. Unutargrupne razlike materijalnog položaja ekonomske i političke elite u Srbiji, Sociologija u XXI veku: izazovi i perspektive, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Srpsko sociološko društvo, Niš, 10. novembar 2018.

Manić, Željka, 2017. Materijalni položaj stanovnika osam gradova u Srbiji, Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 17-18. novembar 2017.

Hadžibulić, Sabina and Željka Manić, 2015. Nostalgia of Nordic immigrants, In Search of Transcultural Memory in Europe, COST, Sveučilište u Dubrovniku, FRAMNAT, Hrvatska naklada za znanost, Filozofski fakultet u Rijeci, Dubrovnik, 17-19. september 2015.

Manić, Željka, 2015. Materijalni položaj gradskog i seoskog stanovništva u Srbiji, Društvo i prostor, Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za uporedno pravo, Novi Sad, 25-26. septembar 2015.

Manić, Željka i Anđelka Mirkov, 2015. Materijalni položaj političke elite, Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 27-28. novembar 2015.

Manić, Željka, 2014. Mogućnosti proučavanja građe sa interneta primenom analize sadržaja, Internet i društvo, Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet Unoverziteta u Nušu, Institut za uporedno pravo, Niš, 19-20. septembar 2014.

Manić, Željka, 2012. Operacionalizacija pojma društveni položaj u istraživanjima društvene strukture u Srbiji, Stratifikacijske promene u Srbiji, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 14-15. decembar 2012.