Oblasti interesovanja

društvena struktura, društvene promene, ekonomske i političke elite, vrednosne orijentacije


Biografija

Diplomirao je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (1973), gde je i magistrirao na Interdisciplinarnim studijama antroplologije (1977). Doktorirao je na Odseku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1984). Rukovodilac je aktuelnog projekta koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“ (ev. broj: 179035). Rukovodio je i velikim brojem nacionalnih projekata: Samoupravljanje i odlučivanje u radnim organizacijama (1978-1980), Društvena struktura i pokretljivost u Hrvatskoj (1981-1990), Sociološki aspekti društvenog razvoja Hrvatske (1989-1990), Društvena struktura i kvalitet života u Jugoslaviji (1989-1991), Položaj i odnosi nacija u Hrvatskoj (1990-1991), Dekonstrukcija jugoslovenskog društva (1993-1994), Restratifikacija jugoslovenskog društva (1997-2000), Društvene promene u društvima jugoistočne Evrope (2001-2004). Učestvovao je na brojnim nacionalnim projektima (Društvena struktura i kvalitet života u Jugoslaviji (1989-1991), Srbija u komparativnoj perspektivi (1996-2000), Društvena transformacija i strategije društvenih grupa (2001-2005), Društveni akteri i društvene promene u Srbiji (2006-2010)), kao i međunarodnim projektima (TEMPUS, ERASMUS, IPA). Recenzent je sledećih naučnih časopisa: Sociologija, Teme, Politička misao, Revija za sociologiju, Socijalna ekologija, East European Politics & Societies and Cultures, Südosteuropa.


Objavljeni radovi (izbor)

Lazić Mladen. 2018. In Search of the Lost Alternative, Minnesota Review, No 91, 136-148.

Lazić Mladen. 2018. Montenegro. Capitalist Transformation at the European Periphery, Südosteuropa, Vol. 66, No. 4, 143-152.

Lazić Mladen. 2018. Value Orientations and Systemic Changes in Montenegro, 1989-2015, Südosteuropa, Vol. 66, No. 4, 221-244.

Lazić Mladen. 2018. Mnemonic battles over the NATO bombing of Serbia – analysis and critique, Frontiers of Narrative Studies, Vol. 4, No 1, 166–173.

Lazic Mladen and J. Pesic. 2017. Making a New Consensual Elite in Serbia. Corvinus, Vol. 8, No. 3, pp. 195-219.

Lazic Mladen and J. Pesic. 2016. Components of national identities – comparative sociological analysis, Corvinus, Vol. 7, No. 1, 27-49.

Lazić Mladen. 2015. Making New Economic Elite in Serbia, Südosteuropa, Vol. 63, No. 4, pp. 531-548.

Lazić Mladen. 2015. Recruitment of Economic Elite in Serbia: Continuity and Changes, Südosteuropa, Vol. 63, No. 4, pp. 570-595.

Lazić Mladen i J. Pešić. 2015. Uticaj modernizacije na komponente nacionalnog identiteta savremenim evropskim državama, Sociologija, Vol. 57, No. 3.

Lazic Mladen and S. Cvejic. 2011. Post-Socialist Transformation and Value Changes of the

Middle Class in Serbia, European Sociological Review, Vol. 27 (6).

Lazić Mladen. 2011. Postsocijalistička transformacija i restratifikacija u Srbiji, Politička misao, 48/3.

Lazić Mladen. 2010. Working class in post-socialist transformation: Serbia and Croatia compared, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 1, No 1.

Lazić Mladen. 2010. Workers in and after the “Worker’s State”, Tr@nsit online, No 38.

Lazić Mladen. 2009. Društveni odnosi u Srbiji u vreme zakasnelog kapitalističkog razvoja, Godišnjak za društvenu istoriju, Vol. 16, No 3.

Lazić Mladen and Vuletić Vladimir. 2009. The Nation State and the EU in the Perceptions of Political And Economic Elites: The Case of Serbia in Comparative Perspective, Europe-Asia Studies, 61: 6.

Lazić Mladen. 2008. Pojam društvene promene: osnovna teorijska shvatanja, Sociološka luča, Vol. 2, No.2.

Lazić Mladen and S. Cvejic. 2007. Class and Values in Postsocialist Transformation in Serbia,  International Journal of Sociology, Vol. 37, No 3.

Lazić Mladen. 2007. Spread of Value Orientations Among Political and Economic Elites in

Serbia, Romanian  Journal of Political Science, Vol.7, No. 2.

Lazić Mladen, and S. Cvejic. 2006. Changes in the Recruitment Patterns of the Economic and

Political Elites in Serbia, Sociologija, Vol. XLVIII, No 2.

Lazić Mladen i S. Cvejić. 2006. Sociokulturnaja dinamika v Serbii posle 1989 goda, Vostočnoevropejskie issledovanija, Vol. 2, No. 4.

Lazić Mladen i S. Cvejić. 2006. Socijalna i vrednosna dimenzija, Ekonomski anali, Vol. 51, tematski broj (april).

Lazić Mladen. 2005. Postsocijalističeskaja transformacija v Serbii: izmenenija v processah popolnenija ekonomičeskoj eliti, Vostočnoevropejskie issledovanija, Vol. 1, No. 1.

Lazić Mladen. 2004. Les obstacles sociaux et institutionnels au processus de transformation en Serbie, Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, Vol. 35, No 1-2.

Lazić Mladen. 2003. Serbia: A Part of Both the East and the West?, Sociologija, Vol. XLV, No 3.

Lazić Mladen. 2003. Transformation in Serbien: Lang und voller Hindernisse, Gegen: Ost West informationen, Vol. XV, No 1.

Lazić Mladen. 1998. Adaptivna rekonstrukcija elita u post-socijalističkoj Jugoslaviji, Luča, Vol. 15, No 1-2.

Lazić Mladen and L. Sekelj. 1997. Privatisation in Yugoslavia, Europe-Asia Studies, Vol. 49, No. 6.

Lazić Mladen. 1996. The Breakdown of Socialism and Changes in the Structure of Yugoslav Society, International Review of Sociology, Vol. 6, No. 2.

Lazić Mladen. 1996. Delatni potencijal društvenih grupa, Sociologija, Vol. 38, No. 2.

Lazić Mladen. 1995. Inter-Ethnic Relations in Serbia, Anthropological Journal on Europe Cultures, Vol. IV, No 1.

Lazić Mladen. 1995. Semi-peripher und autoritar, Gegen: Ost-West informationen, Vol. VII, No 3. Lazić Mladen. 1995. Economic Elites in Yugoslavia at the Beginning of 90s, Sociološki pregled, Vol. XXIX, No. 2.

Lazić Mladen. 1994. Društveni činioci raspada Jugoslavije, Sociološki pregled, Vol. 28, No. 2.

Lazić Mladen. 1993. Sociologija: između iluzija i stvarnosti, Sociološki pregled, Vol. 27, No. 1-4.

Lazić Mladen. 1992. Civil War in Yugoslavia: A Search for Answers, New Politics, Vol. III (New Series), No. 4.

Lazić Mladen. 1991. Raspad socijalizma i delatnost kolektivno-vlasničke klase, Sociološki pregled, Vol. 25.

Lazić Mladen. 1991. Statusna konzistencija: komparativna perspektiva, Sociologija, Vol. 33,  No. 3.

Lazić Mladen. 1991. Zatočenici komandne ekonomije, Sociologija, Vol. 33, No. 1-2.

Lazić Mladen. 1990. Kako razbiti politički monopol, Sociologija, Vol. 32, No. 4.

Lazić Mladen. 1990. Sistem i struktura modernog vlasništva, Luča, Vol. VII, No. 1-2.

Lazić Mladen. 1990. Društveni položaji u jugoslovenskom društvu, Nissa, Vol. 19, No. 1-2.

Lazić Mladen. 1989. Teorijski i empirijski pristup društvenim odnosima, Revija za sociologiju, Vol. 20, No. 1-2 (supl.).

Lazić Mladen. 1988. Statusna konzistencija kao element klasne homogenizacije u socijalizmu, Sociologija, Vol. 30, No. 1.

Lazić Mladen. 1988. Mogućnost tržišta u socijalizmu, Treći program, Vol. 19, No. 1.

Lazić Mladen. 1988. Granice reformi u socijalizmu, Revija za sociologiju, Vol. 19, No.1-2.

Lazić Mladen. 1987. Društveni položaj: posredovanje između klasnog i  stratifikacijskog pristupa, Sociologija, Vol. 29, No. 3.

Lazić Mladen. 1986. Mobilnost in homogenizacija vladajočega razreda v SR Hrvatski, Teorija in praksa, Vol. XXIII, No. 11.

Lazić Mladen. 1986. O problemima klasne reprodukcije (vertikalne pokretljivosti) u jugoslovenskom društvu, Sociološki pregled, Vol. 20, No. 1-2.

Lazić Mladen. 1986. Mobilnost i homogenizacija vladajuće klase u Hrvatskoj, Revija za sociologiju, Vol. 17, No. 1-4.

Lazić Mladen. 1985. O opštim uzrocima društvenih kriza u realnom socijalizmu, Revija za sociologiju, Vol. 15, No. 1-2.

Lazić Mladen. 1985. Podruštvljavanje radne snage u Americi i uloga sindikata, Pitanja, Vol. 17.

Lazić Mladen. 1982. Pojam proizvodnog rada: kritičko ispitivanje, Kulturni radnik, Vol. 35, No. 4.

Lazić Mladen. 1981. Ka tipologiji klasne svesti radništva u socijalizmu, Kulturni radnik, Vol. 34, No. 4.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Lazić Mladen, Jelena Pešić. 2018. Stabilizacija kapitalističkog poretka u Srbiji i prihvatanje liberalnih vrednosnih orijentacija. Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Beograd, 21. decembar 2018.

Lazić Mladen i Jelena Pešić. 2017. Recruitment of Political Elite in Serbia, Elites in Crisis. Looking Back and Looking Ahead, Corvinus University, Budapest, 19-20th May 2017.

Lazić. Mladen. 2016. O odnosu prirodnih i društvenih nauka. Društveno-humanističke nauke u Srbiji: stanje i pitanje vrednovanja. Srpska akademija nauka i umetnosti, 11.03.2016 – 11.03.2016.

Lazić, Mladen. 2015. Konsolidacija liberalno-demokratskog poretka i obrasci regrutacije političke elite u Srbiji, Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Lazić, Mladen. 2011.Ethnic and European Identities Among Political Elites and Population – Comparative Analysis. National Phylologies and Hyphenated Identities. Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institu für Slawistik, 27.10.2011 – 30.10.2011.

Lazić, Mladen. 2011. Postsocijalistička transformacija u Srbiji: društveni akteri i društvene promene. Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu,  Friedrich Ebert Striftung, 09.12.2011 – 10.12.2011.

Lazić. Mladen. 2010. Radnička klasa i vrednosti u procesu post-socijalističke transformacije u Srbiji. Ekonomsko-socijalna struktura Srbije – Učinak prve decenije tranzicije. Naučno društvo ekonomista. 08.05.2010.