Oblasti interesovanja

urbana sociologija, socijalna održivost, kvalitet života, materijalne i stambene nejednakosti


Biografija

Dr Anđelka Mirkov je naučni saradnik Univerziteta u Beogradu – Filozofskog fakulteta, angažovana na projektima Instituta za sociološka istraživanja. Doktorirala je 2016. godine na Univerzitetu u Beogradu – Filozofskom fakultetu u oblasti sociologije grada. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Najpre je angažovana na projektu „Društveni akteri i društvene promene u Srbiji 1990–2010. godine“, a zatim na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“. Ima bogato iskustvo u kvantitativnim sociološkim istraživanjima, uključujući prikupljanje, obradu i analizu podataka, koordinaciju timskog rada, logičku kontrolu i slično. Član je nacionalnog istraživačkog tima Evropskog društvenog istraživanja. Iskustvo u nastavi je stekla na predmetima Sociologija naselja – sociologija grada, Sociologija okruženja, Sociologija naselja – sociologija sela i Uvod u sociokulturnu antropologiju. Objavila je naučnu monografiju, veći broj radova u naučnim časopisima i zbornicima, kao i saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila je član naučnog i organizacionog odbora naučnog skupa nacionalnog značaja. Učestvuje u aktivnostima Srpskog sociološkog društva.


Objavljeni radovi (izbor)

Mirkov, Anđelka, Tamara Petrović Trifunović i Dunja Poleti Ćosić. 2018. Sećanje na socijalističku Jugoslaviju: stavovi građana Srbije u periodu ubrzane transformacije društvaSociološki pregled, Vol. LII, No. 4: 1251–1284.

Mirkov, Anđelka. 2017. Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike. Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mirkov, Anđelka. 2017. Lokalna infrastruktura kao dimenzija teritorijalnog kapitala gradova srednje veličine u Srbiji, u: Filipović, Dejan, Velimir Šećerov, Slavoljub Dragićević i Zoran Radosavljević (ur.). Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Mirkov, Anđelka. 2016. Karakteristike poduzorka političke elite, u: Lazić, Mladen (prir.). Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa.

Manić, Željka i Anđelka Mirkov. 2016. Materijalni položaj političke elite, u: Lazić, Mladen (prir.). Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa.

Mirkov, Anđelka. 2016. Kvalitet života u gradu: mišljenje i delanje stanovnika pojedinih gradova u Srbiji. Sociologija, Vol. LVIII, Posebno izdanje: 232–244.

Manić, Željka and Anđelka Mirkov. 2015. The Economic Position of the Economic Elite in Serbia. Südosteuropa: Journal of Politics and Society, Vol. 63, No. 4: 549–569.

Mirkov, Anđelka. 2015. Međuljudski odnosi u gradu: studije slučaja gradova u Srbiji, u: Milenković, Pavle, Snežana Stojšin i Ana Pajvančić-Cizelj (ur.). Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor. Ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Zbornik radova. Beograd i Novi Sad: Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Institut za uporedno pravo.

Mirkov, Anđelka. 2014. Aktivnosti građana u cilju poboljšanja kvaliteta života u gradovima Šumadije i Zapadne Srbije, u: Petrović, Mina (prir.). Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mirkov, Anđelka. 2014. Karakteristike poduzorka ekonomske elite, u: Lazić, Mladen (prir.). Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa.

Manić, Željka i Anđelka Mirkov. 2014. Materijalni položaj ekonomske elite, u: Lazić, Mladen (prir.). Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa.

Mirkov, Anđelka. 2013. Vezanost građana Srbije za mesto u kojem žive: emocije i zajednički interesi, u: Lazić, Mladen i Slobodan Cvejić (prir.). Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa.

Mirkov, Anđelka. 2013. Održivo urbano susedstvo – ideal kome treba težiti, u: Petrović, Mina (prir.). Izazovi održivog razvoja. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mirkov, Anđelka. 2012. Doprinos Miroslava Živkovića proučavanju socioloških aspekata stanovanja. Sociološki pregled, Vol. XLVI, Posebno izdanje „Sto godina sociologije u Srbiji“, No. 2: 499–515.

Mirkov, Anđelka. 2012. Book Review: City Limits: Perspectives on the Historical European City. Urban Studies, Vol. 49, No. 10: 2305–2306.

Mirkov, Anđelka. 2012. Socijalna održivost grada: analiza koncepta. Sociologija, Vol. LIV, No. 1: 55–70.

Mirkov, Anđelka. 2007. Vrtni gradovi Ebenezera Hauarda. Sociologija, Vol. XLIX, No. 4: 313–332.

Mirkov, Anđelka. 2004. Svakodnevica modernog doba. Dejvid Čejni: Životni stilovi. Sociologija, Vol. XLVI, No. 4: 377–380.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Mirkov, Anđelka. 2018. Neoliberalizam i društvene nejednakosti: refleksije na nivou urbanih susedstava, u: Pešić, Jelena, Vera Backović i Anđelka Mirkov (ur.). Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja.

Mirkov, Anđelka. 2017. Urban Heritage as Development Potential for Serbian Towns, in: Mrđenović, Tatjana (ed.). International Conference “Balkan Patterns in Urbanism and Architecture: Challenges” [within] Balkan Architectural Biennale. University of Belgrade – Faculty of Architecture and Balkan Architectural Biennale, Belgrade, Serbia, 19th – 22nd December 2017.

Mirkov, Anđelka. 2017. Urbana bezbednost i razvoj gradova srednje veličine u Srbiji, u: Stanarević, Svetlana i Aleksandra Đukić (ur.). Prva naučna konferencija „Urbana bezbednost i urbani razvoj“. Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija, 21. jun 2017.

Mirkov, Anđelka. 2016. Vezanost za susjedstvo – rekonceptualizacija pojma, u: Babel, Krešimir (ur.). Simpozij Čovjek u prostoru. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 15–17. prosinac/decembar 2016.

Mirkov, Anđelka. 2016. Percepcija uticaja kineskih doseljenika na razvoj gradova srednje veličine u Srbiji, u: Bobić, Mirjana (ur.). Međunarodna konferencija: Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva. Srpsko sociološko društvo, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Institut društvenih nauka i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Srbija, 21–22. oktobar 2016.

Mirkov, Anđelka. 2016. Environmental Problems and Citizen Participation in Medium-Sized Towns of Serbia, in: Vaništa Lazarević, Eva, Milena Vukmirović, Aleksandra Krstić-Furundžić and Aleksandra Đukić (eds.). 3rd International Academic Conference Places and Technologies 2016: Keeping up with Technologies to Create Cognitive City by Highlighting Its Safety, Sustainability, Efficiency, Imageability and Liveability. Conference Proceedings. University of Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia, 14th – 15th April 2016.

Mirkov, Anđelka. 2014. Place Attachment as Potential for Sustainable Local Development in Serbia, in: Vaništa Lazarević, Eva, Aleksandra Krstić-Furundžić, Aleksandra Đukić and Milena Vukmirović (eds.). 1st International Academic Conference Places and Technologies 2014: Keeping up with Technologies to Improve Places. Conference Proceedings. University of Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia, 3rd – 4th April 2014.

Mirkov, Anđelka. 2009. The Concept of Community in Urban Sociology. Lancaster Sociology Summer Conference. Lancaster University, Lancaster, United Kingdom, 1st – 3rd July 2009.