Biografija

Marija Bogdanović je profesor emeritus na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Informacije o obrazovanju, radu u nastavi i naučno-istraživačkom radu dostupne su na njenoj ličnoj strani na sajtu Filozofskog fakulteta.