Oblasti interesovanja

društvene nejednakosti, statistika i metodologija u društvenim istraživanjima, ekonomska sociologija, društveni pokreti u Latinskoj Americi


Biografija

Irena Petrović je docentkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima Društveni sistem i društvene promene u Srbiji, Osnove ekonomske sociologije, Sociološki praktikum, Statistika u društvenim istraživanjima – osnove, Statistika u društvenim istraživanjima – zaključivanje i Statistika u društvenim istraživanjima. Od  2011. do 2016. godine Irena Petrović je bila zaposlena u Institutu za sociološka istraživanja kao istraživač saradnik. Učestvovala je u realizaciji mnogobrojnih domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, Institut za sociološka istraživanja (2011–); Evropsko društveno istraživanje (2018– ); Sociološki presjek crnogorskog društva, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (2015–2016); International Research Exchange on Cooperatives (Intrecoop), European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprise fromTrento, Italy (2013–2014); The Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP), University of Fribourg (2011–2013) itd. Tokom studijskog boravka u Argentini 2014. godine u okviru međunarodnog projekta International Research Exchange on Cooperatives, realizovala je empirijsko istraživanje o radničkim kooperativama.


Objavljeni radovi (izbor)

Petrovic, Irena. 2018. Economic Inequalities in Montenegro. Südosteuropa, Vol 66, N0 2. pp: 203-220.

Petrović, Irena. 2018. Promene vrednosnih orijentacija: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam u: D. Vukićević et al. Sociološki presjek crnogorskog društva. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti: Podgorica.

Petrović, Mina, Backović, Vera, Petrović, Irena. 2017. Vezanost za mesto i migracione namere stanovništva: primer osam gradova u Srbiji. Stanovništvo, Vol. 55, N0 2, pp: 1-24.

Backović, Vera, Petrović, Irena. 2017. Društveni pokret u nastajanju: vrednosne orijentacije učesnika protesta Protiv diktature. Sociologija, Vol 59, N04, pp: 427-451.

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2016. Vrednosne orijentacije političke elite: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam u: M. Lazić (ur.) Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Čigoja štampa i ISI FF: Beograd.

Petrović, Irena. 2016. Civilno društvo u Srbiji: analiza klasne osnove. Sociološki pregled. Vol. 50, N0 3, pp: 371–396.

Petrovic, Irena, Cvejic Slobodan. 2015. Social and Political Embeddedness of Argenina’s Worker-Recuperated Enterprises: A Brief History and Current Trends. Euricse Working Papers, 80|15.

Petrović, Irena. 2014. Promene vrednosnih orijentacija ekonomskih elita: patrijarhalnost, autoritarnost, nacionalizam u: M. Lazić (ur.) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Čigoja štampa i ISI FF: Beograd.

Babović, Marija, Petrović Irena. 2014. Povezanost radnih i vrednosnih orijentacija društvenih aktera u uslovima ekonomske krize u Srbiji. Teme, Vol. 38, N0 1.pp:151-176.

Cvejić, Slobodan, Petrović, Irena. 2014. Očuvanje zaposlenosti putem radničkog samoupravljanja: slučaj oporavljenih preduzeća u Argentini. Sociologija, Vol. 56, N0 3, pp: 239-264.

Petrović, Irena. 2013. Mogućnosti primene faktorske analize u sociologiji: primer proučavanja vrednosnih orijentacija. Sociologija, Vol. 55, N0 4, pp: 557-588.

Petrović, Irena. 2013. Promene vrednosnih orijentacija srednje klase u periodu post-socijalističke transformacije u Srbiji. Sociologija, Vol 55, N0 3, pp: 375-394.

Mojić, Dušan, Petrović Irena. 2013. Mladi i legitimnost društvenog poretka u Srbiji: razmišljanja i delanja u pravcu emigracije. Sociologija, Vol 55, N0 2, pp: 229-244.

Petrović, Irena. 2013. Regionalne nejednakosti na tržištu rada u Srbiji: karakteristike nezaposlenosti prema regionima u: Lazić, M. i S. Cvejić (ur.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije. Čigoja štampa i ISI FF: Beograd.

Vukelic, Jelisaveta, Petrovic, Irena. 2012. Social capital as basis for collective action – the case of environmental activism in two towns in Serbia in: Predrag Cvetičanin, Ana Birešev (ed.) Social and Cultural Capital in Western Balkan societies, Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe, The Institute for philosophy and social theory of the University of Belgrade.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2018. Dominantne vrednosne orijentacije u Srbiji: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene. Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 21. decembar 2018.

Petrović, Irena. 2017. Empresas recuperadas u Argentini – odgovor na krizu neoliberalnog kapitalizma. Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 17-18. novembar 2017.

Backović, Vera, Petrović, Irena. 2016. Vezanost za mesto i migracioni potencijal: studija slučaja osam gradova u Srbiji. Muđunarodna konferencija Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva, SSD, ISIFF, Beograd, 21-22. oktobar 2016.

Petrović, Irena, Backović, Vera. 2015. Karakteristike društvenog položaja poljoprivrednika u Srbiji. Društvo i prostor. SSD, FF, Institut za uporedno pravo,  Novi Sad, 25-26. septembar 2015.

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2015. Političke elite u Srbiji – promene vrednosnih orijentacija. Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 27-28. novembar 2015.

Petrović, Irena. 2012. Karakteristike nezaposlenosti u Srbiji: regionalne razlike. Stratifikacijske promene u Srbiji, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 14-15. decembar 2012.