Oblasti interesovanja

istorijska sociologija politike, sociologija saznanja, analiza i kritika ideologija, teorije nacije i nacionalizma, bivša Jugoslavija i države-naslednice

 


Biografija

Jovo Bakić je odbranio doktorsku disertaciju Razvoj tumačenja procesa nestajanja Jugoslavije (2009) na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Stručno se usavršavao na Univerzitetima u Oksfordu, Helsinkiju i na Univerzitetu Masačusets u Amherstu. U okviru programa CEEPUS predavao je na Karlovom univerzitetu u Pragu. Napisao je tri obimne monografije: Evropska krajnja desnica 1945-2018 (2019); Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači (2011); Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941 (2004). Objavio je i tridesetak kraćih studija na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku u naučnoj periodici i zbornicima naučnih radova. Zainteresovan je za istorijsku sociologiju politike i sociologiju saznanja, a posebno za analizu i kritiku ideologija, teorije nacije i nacionalizma, bivšu Jugoslaviju i njene države-naslednice. Od 2011. do 2012. godine je bio glavni i odgovorni urednik časopisa Sociologija. Predsednik je Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore (2015-).


Objavljeni radovi (izbor)

Bakić, Jovo. 2019. Krajnja desnica u starim evropskim oligarhijama 1945-2018: sociološko-istorijska studija. Beograd: Klio.

Bakić, Jovo. 2015. Levica i desnica: pokušaj teorijskog određenja i iskustvene primene na slučaju Srbije (1990-2014), Sociologija, Vol. LVII/No. 1, str. 46-71.

Bakić, Jovo. 2014. Der Jugoslawismus Josip Broz Titos. Kontinuität oder Diskontinuität? In Agnieszka Gasior, Lars Karl, und Stefan Troebst (Hrsg). Post-Panslavismus: Slavizität, Slavische Idee und Antislavismus im 20. und 21. Jahrhundert. Götingen: Wallstein Verlag.

Bakić, Jovo. 2013. Populizam ili demagogija u političkom životu Srbije?. U: Mladen Lazić i Slobodan Cvejić (ur). Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije. Beograd: ISI i Čigoja, str. 219-239.

Bakić, Jovo. 2013. Delanje organizacija srpske krajnje desnice u cyber-prostoru, u: Jelinčić, J. i Ilić, S. (ur.) Politički ekstremizam u cyber prostoru Srbije. Zrenjanin: CRCD, str. 111-119.

Bakić, Jovo. 2013. Right-Wing Extremism in Serbia. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.

Bakić, Jovo. 2012. Kraj Jugoslavije: kritika nacionalizma i kritika imperijalizma. Odgovor Vladimiru Iliću. Sociologija, Vol. LIV/No. 4, str. 731-738.

Bakić, Jovo. 2011. Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači (Yugoslavia: destruction and its interpreters). Beograd: Službeni glasnik i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Bakić, Jovo. 2010. Činioci predviđanja kraja Jugoslavije. Sociologija, Vol. LII, str. 121-147.

Bakić, Jovo. 2010. Osvrt na srbocentrično viđenje raspada SFRJ u delu Džejmsa Gaua. Teme, Vol. XXXIV/No. 1, str. 389-394.

Bakić, Jovo. 2009. Extreme-Right Ideology, Practice and Supporters: Case Study of the Serbian Radical Party, Journal of Contemporary European Studies, Vol. 17/No. 2, pp. 193-207.

Bakić, Jovo. 2009. Srbocentrična hipoteza o raspadu SFRJ u delu Sabrine Petre Ramet. Sociologija, Vol. LI/No. 1, str. 93-104.

Bakić, Jovo. 2008. Levičarsko-anarhistička kritika američkog imperijalizma u tumačenju nestanka Jugoslavije, u: Sreten Vujović (ur.) Društvo rizika: promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 227-256.

Bakić, Jovo i Gazela Pudar. 2008. Ratovi za jugoslovensko nasleđe i rat za simboličku hegemoniju, u: Gordana Đerić (ur.) Intima javnosti. Beograd: Fabrika knjiga i Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 249-279.

Bakić, Jovo. 2004. Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941. Sociološko-istorijska studija. Zrenjanin: Gradska Narodna Biblioteka “Žarko Zrenjanin”.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Bakić, Jovo. 2018. What’s left of the Left in Serbia during capitalist restoration. Međunarodna naučna konferencija na Institutu društvenih nauka u Beogradu The Left is Dead – Long live the Left: The Changes and Challenges of the Left in Contemporary Europe. Beograd, 29-30. novembar 2018.

Bakić, Jovo. 2012. Ethno-memories of the states, wars and crimes in successor states of former Yugoslavia: sociology of knowledge perspective. Međunarodni naučni skup Twenty Years of Memory: Prosecuting, Memorializing and Remembering the Wars of Yugoslav Succession. Univerzitet u Orhusu (Aarhus), Danska. 30-31. januar 2012.

Bakić, Jovo. 2010. Jugoslovenstvo Josipa Broza Tita: kontinuitet ili diskontinuitet? Međunarodni naučni skup Tito: Viđenja i tumačenja. Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije i Südost-Institut Regensburg, Beograd 7-9. maj 2010.

Bakić, Jovo. 2009. Nova Evropa: između prečanskog integralnog i hrvatskog minimalnog jugoslovenstva. Međunarodni naučni skup Časopis Nova Evropa 1920-1941. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 3-4. decembar 2009.

Bakić, Jovo. 2009. From Cold Croatian Spring 1971 to Hot Croatian Summer 1991: the Effectiveness of secessionist nationalism during and after the Cold War. Cold War Interactions Reconsidered – 9th Annual Alexanteri Conference, University of Helsinki. 29. septembar – 1. oktobar 2009.

Bakić, Jovo. 2006. From „Brotherhood and Unity“ to „European Unity of Differences“. Međunarodna konferencija Spinning out of control: Rhetoric and Violent Conflict. Representations of “Self“ and „Other“ in Post-Yugoslavia. Sarajevo, 12-13. oktobar 2006.

Bakić, Jovo. 2006. Kosovo: Open Road to the Serbian Right Extremism? Ideological Instrumentalisation of the Serbian Myth of Ethnic Catastrophe. ASN Konferencija Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and Its Regional Context. Beograd, 28-30. septembar 2006.


vanredni profesor