Oblasti interesovanja

migracije i mobilnost, rodne studije, ekonomska sociologija, metodologija u društvenim istraživanjima


Biografija

Dunja Poleti Ćosić je završila osnovne studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama na istom odeljenju. U okviru svog doktorata obrađuje temu emigracije radno aktivnih žena iz Srbije, te vezom između rodnih režima i migracionih praksi u evropskom kontekstu. Empirijske podatke za doktorat prikupljala je u Francuskoj i Nemačkoj i to u okviru istraživačkog projekta za koji je dobila stipendiju The Civil Society Scholar Award 2016. godine. Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila je priključena projektu koji je sprovodio Institut za sociološka istraživanja u periodu od 2011. do 2015. godine, a od 2018. godine agnažovana je kao istraživačica saradnica na ovom institutu. Bavila se temom socijalne inkluzije kroz različite međunarodne projekte (Tempus projekat „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja“; „Lica i uzroci marginalizacije Roma na lokalnom nivou“). Članica je nacionalnog tima koji sprovodi Evropsko društveno istraživanje. Pored migracija i mobilnosti, oblasti njenog interesovanja su rodne studije, ekonomska sociologija i metodologija u društvenim istraživanjima. Demonstratorka je u nastavi na kursu Osnovi ekonomske sociologije.


Objavljeni radovi (izbor)

Mirkov Anđelka, Tamara Petrović Trifunović i Dunja Poleti Ćosić. 2018. Sećanje na socijalističku Jugoslaviju: stavovi građana Srbije u periodu ubrzane transformacije društva. Sociološki pregled. LII (4),1251–1284. [u štampi]

Poleti Ćosić Dunja i Tamara Petrović Trifunović. 2018. Azilni sistem u zemljama tranzita – Srbija kao studija slučaja. u: Zoran Lutovac i Slobodan Mrđa (prir.) Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva. Beograd: SSD, IDN, ISI. 23-37.

Višić Tanja i Dunja Poleti Ćosić. 2018. Gender and Migration Re-visited: Production of Knowledge and Feminism (in) Between Semi-periphery and the Core. Sociologija. LX (1). 255-274.

Petrović Trifunović, Tamara i Dunja Poleti Ćosić. 2017. Discourses of Hospitality, Politics of Hostility: Instrumentalization of the ‘Refugee Crisis’ in the Serbian Press. in: Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, Eltion Meka (ed.) Politics of Enmity. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. 211–228.

Poleti Ćosić, Dunja i Tamara Petrović Trifunović. 2017. Institucionalna podrška usklađivanju profesionalne i porodične sfere u Srbiji. Limes Plus. XIV (2). 49–73.

Poleti Ćosić, Dunja. 2016. Informisanost, korišćenje i zadovoljstvo pravima i uslugama socijalne zaštite i podrške u ruralnim područjima Srbije. u: Ćeriman J. i S. Milutinović Bojanić (prir.) Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite. Beograd: IFDT i CELAP.  55-74.

Poleti Dunja, Selena Lazić i Jelisaveta Vukelić. 2016. Delatni potencijal političke elite u Srbiji. u: Mladen Lazić (prir.) Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Belgrade: ISI. 201-219.

Poleti, Dunja. 2016. Savremeno kretanje žena u zemljama Zapadnog Balkana. Migracije u XXI vijeku – uzroci i posledice. Brčko: Evropski univerzitet Brčko distrikt. 61-75.

Poleti, Dunja. 2016. Rodni aspekti prostorne mobilnosti u Srbiji. u: Nada Sekulić i Marija Radoman (prir.) Feministički forum Filozofskog fakulteta: izabrani radovi iz studija roda. Beograd: ISI. 42-64.

Poleti, Dunja. 2014. Oblici prostorne pokretljivosti u Srbiji: migracije i mobilnost. Sintezis, 4(1), 2-18.

Lazić, Selena i Dunja Poleti. 2014. Subjektivni činioci delatnog potencijala ekonomske elite. u: Mladen Lazić (prir.) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Čigoja štampa. 145-165.

Rodić, Milica, Dunja Poleti i Nataša Bošković. 2014. Metodološki okvir i opis istraživanja. u: Nataša Bošković i dr. (prir.) Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja srpskog kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Beograd: Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za  opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. 41-49.

Poleti, Dunja. 2013. Egalitaristička vrednosna orijentacija među radnicima u Srbiji. u: Srećko Mihajlović (prir.) Levica u postkriznom kontekstu. Beograd: Fondacija Friedrich Ebert. 161-171.

Poleti, Dunja. 2013. Mobilnost radno aktivnog stanovništva u Srbiji. u: Mladen Lazić i Slobodan Cvejic (prir.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrazane transformacije. Beograd: Čigoja štampa. 140-157.

Poleti, Dunja. 2013. Odlike jezičkog registra marketinških stručnjaka u Srbiji. u: Bojana Dimitrijevic (prir.) Znanje i korist – nauka i savremeni univerzitet 2. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu. 276-288.

Poleti, Dunja. 2013. Savremene radne migracije u evropskom kontekstu – ekonomski i politički aspekti. Sociologija, LV(2), 333-348.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Poleti Ćosić Dunja. 2019. Interplay between domestic violence and international migration – experiences of Serbian migrant women in France and Germany. Konferencija Belongings and Borders – Biographies, Mobilities and the Politics of Migration. Strazbur 24-25. januar 2019. ESA Midterm Conference.

Poleti Ćosić Dunja. 2018. Radne strategije i mobilnost radno aktivnog stanovništva u komparativnoj perspektivi. Konferencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene. Beograd 21. decembar 2018. Filozofski fakultet.

Resanović Milica, Dunja Poleti Ćosić i Aleksandra Marković. 2018. Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi. Konferencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene. Beograd 21. decembar 2018. Filozofski fakultet.

Poleti Ćosić Dunja and Tamara Petrović Trifunović. 2017. Enacting Scripts Before Solidarity: Asylum System in a Transit Country. 13. konferencija Evropske sociološke asocijacije (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Atina, 29. avgust – 1. septembar 2017.

Poleti Ćosić Dunja. 2017. Diaspora or Diasporas: the Divisions among Economically Active Female Emigrants from Serbia. 5. konferencija Migration Conference, Athens 23-26 August 2017, Turkish Migration Conference and Harokopio University Athens.

Tamara Petrović Trifunović and Dunja Poleti Ćosić. 2017. Defending European Values During the Refugee Crisis: Reconceptualization of a National Identity or the New and Improved Nationalism in a Transit Country?. Conference Us vs. Them: Populism, the Refugee Other and the Re-Consideration of National Identity in Central and Eastern Europe, Budapest: Center for European Neighborhood Studies and the Friedrich Ebert Foundation.

Dunja Poleti Ćosić. 2016. Gender Migration Patterns – A Case Study of Serbia. Konferencija Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Zagreb, 10-11. Novembar 2016. Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and Institute for Migration and Ethnic Studies.

Lazić Selena, Dunja Poleti i Jelisaveta Vukelić. 2015. Delatni potencijal političke elite. Konferencija Izazovi nove društvene intergracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Beograd 27-28. novembar 2015. Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet.

Poleti Dunja. 2014. Oblici prostorne pokretljivosti u Srbiji: mobilnost i migracije. Okrugli sto Naučno istraživanje migracija u Srbiji – problemi i inicijative, Beograd 8. decembar 2014. Etnografski institut SANU.

Poleti Dunja. 2012. Mobilnost radno sposobnog stanovništva u Srbiji. Konferencija Stratifikacijske promene u Srbiji. Beograd 14-15. decembar 2012. Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet.