Research interests

social inequalities, statistics and social research methods, economic sociology, social movements in Latin America


Biography

Irena Petrović is Teaching Assistant at the Department of Sociology, Faculty of Philosophy Belgrade, on courses Social System and Social Change in Serbia, Introduction to Economic Sociology, Research Design, Statistics in Social Research – Introduction, Statistics in Social Research – Inference, and Statistics in Social Research. From 2011 to 2016 she worked at the Institute for Sociological Research as research assistant. Irena Petrović has participated in numerous national and international research projects, such as: Challenges of New Social Integration in Serbia: Concepts and Actors, Institute for Sociological Research (2011–); European Social Survey (2018–); Sociological Snapshot of Montenegrin Society, Montenegrin Academy of Sciences and Arts (2015–2016); International Research Exchange on Cooperatives (Intrecoop), European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprise from Trento, Italy (2013–2014); The Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP), University of Fribourg (2011–2013), etc. During a study stay in Argentina in 2014, within the international project International Research Exchange on Cooperatives, she completed a fieldwork study on worker cooperatives.


Selected publications

Petrovic, Irena. 2018. Economic Inequalities in Montenegro. Südosteuropa, Vol 66, N0 2. pp: 203-220.

Petrović, Irena. 2018. Promene vrednosnih orijentacija: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam u: D. Vukićević et al. Sociološki presjek crnogorskog društva. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti: Podgorica.

Petrović, Mina, Backović, Vera, Petrović, Irena. 2017. Vezanost za mesto i migracione namere stanovništva: primer osam gradova u Srbiji. Stanovništvo, Vol. 55, N0 2, pp: 1-24.

Backović, Vera, Petrović, Irena. 2017. Društveni pokret u nastajanju: vrednosne orijentacije učesnika protesta Protiv diktature. Sociologija, Vol 59, N04, pp: 427-451.

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2016. Vrednosne orijentacije političke elite: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam u: M. Lazić (ur.) Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Čigoja štampa i ISI FF: Beograd.

Petrović, Irena. 2016. Civilno društvo u Srbiji: analiza klasne osnove. Sociološki pregled. Vol. 50, N0 3, pp: 371–396.

Petrovic, Irena, Cvejic Slobodan. 2015. Social and Political Embeddedness of Argenina’s Worker-Recuperated Enterprises: A Brief History and Current Trends. Euricse Working Papers, 80|15.

Petrović, Irena. 2014. Promene vrednosnih orijentacija ekonomskih elita: patrijarhalnost, autoritarnost, nacionalizam u: M. Lazić (ur.) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Čigoja štampa i ISI FF: Beograd.

Babović, Marija, Petrović Irena. 2014. Povezanost radnih i vrednosnih orijentacija društvenih aktera u uslovima ekonomske krize u Srbiji. Teme, Vol. 38, N0 1.pp:151-176.

Cvejić, Slobodan, Petrović, Irena. 2014. Očuvanje zaposlenosti putem radničkog samoupravljanja: slučaj oporavljenih preduzeća u Argentini. Sociologija, Vol. 56, N0 3, pp: 239-264.

Petrović, Irena. 2013. Mogućnosti primene faktorske analize u sociologiji: primer proučavanja vrednosnih orijentacija. Sociologija, Vol. 55, N0 4, pp: 557-588.

Petrović, Irena. 2013. Promene vrednosnih orijentacija srednje klase u periodu post-socijalističke transformacije u Srbiji. Sociologija, Vol 55, N0 3, pp: 375-394.

Mojić, Dušan, Petrović Irena. 2013. Mladi i legitimnost društvenog poretka u Srbiji: razmišljanja i delanja u pravcu emigracije. Sociologija, Vol 55, N0 2, pp: 229-244.

Petrović, Irena. 2013. Regionalne nejednakosti na tržištu rada u Srbiji: karakteristike nezaposlenosti prema regionima u: Lazić, M. i S. Cvejić (ur.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije. Čigoja štampa i ISI FF: Beograd.

Vukelic, Jelisaveta, Petrovic, Irena. 2012. Social capital as basis for collective action – the case of environmental activism in two towns in Serbia in: Predrag Cvetičanin, Ana Birešev (ed.) Social and Cultural Capital in Western Balkan societies, Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe, The Institute for philosophy and social theory of the University of Belgrade.


Selected presentations

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2018. Dominantne vrednosne orijentacije u Srbiji: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene. Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 21. decembar 2018.

Petrović, Irena. 2017. Empresas recuperadas u Argentini – odgovor na krizu neoliberalnog kapitalizma. Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 17-18. novembar 2017.

Backović, Vera, Petrović, Irena. 2016. Vezanost za mesto i migracioni potencijal: studija slučaja osam gradova u Srbiji. Muđunarodna konferencija Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva, SSD, ISIFF, Beograd, 21-22. oktobar 2016.

Petrović, Irena, Backović, Vera. 2015. Karakteristike društvenog položaja poljoprivrednika u Srbiji. Društvo i prostor. SSD, FF, Institut za uporedno pravo,  Novi Sad, 25-26. septembar 2015.

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2015. Političke elite u Srbiji – promene vrednosnih orijentacija. Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 27-28. novembar 2015.

Petrović, Irena. 2012. Karakteristike nezaposlenosti u Srbiji: regionalne razlike. Stratifikacijske promene u Srbiji, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 14-15. decembar 2012.