Zoran Lutovac i Slobodan Mrđa (ur.)


Raznolikost u pristupima i užoj tematici 22 priloga objavljena u zborniku „Savremene migracije i društveni razvoj“, ukazuje na prepoznatu potrebu za multidisciplinarnim izučavanjem fenomena migracija, njen naučni doprinos i značaj u pogledu formulisanja i sprovođenja javnih politika. Osim evropske „izbegličke krize“ iz 2015-2016. godine i suočavanja sa njom Srbiji, što iz različitih uglova čini predmet analize većeg dela radova u zborniku, pažnja je posvećena i teorijskim promatranjima migracija, njihovim globalnim, lokalnim i strukturnim aspektima, kao i analizi odnosa između migracija i drugih društvenih fenomena. Zbornik je objavljen u izdanju Srpskog sociološkog društva, Instituta društvenih nauka i Instituta za sociološka istraživanja.