U Institutu za sociološka istraživanja će se u četvrtak 23. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, održati gostujuće predavanje doc. dr Svena Marcelića sa Odeljenja za sociologiju, Sveučilišta u Zadru.

nastavak

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu organizuje konferenciju sa međunarodnim učešćem „Feminizam i levica – nekad i sad”, koja će biti održana 15. i 16. novembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

nastavak

U okviru Sociološkog kluba, u Institutu za sociološka istraživanja će se u sredu 24. aprila 2019. godine, sa početkom u 20 časova, održati tribina „Društvene nauke i kritika“.

nastavak

Nakon tri meseca prikupljanja podataka i uspešno obavljenih preko 2000 anketiranja i to u 148 opština, naša zemlja je uspešno okončala najvažniju fazu u okviru IX ciklusa Evropskog društvenog istraživanja.

nastavak

U okviru Sociološkog kluba, u sali Instituta za sociološka istraživanja će se u sredu 27. marta 2019. godine, sa početkom u 18.30 održati  razgovor o knjizi Dragana Stanojevića „Novo očinstvo u Srbiji: sociološka studija o praksama i identitetima očeva“. 

nastavak

13. marta 2019. godine u Beogradu preminula je profesorka Zagorka Golubović nakon duge i teške bolesti.

nastavak

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 21. decembra 2018. godine, održana je konferencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, na kojoj su predstavljeni rezultati najnovijeg velikog anketnog istraživanja Instituta.

nastavak

U periodu od 12. do 14. novembra 2018. godine, članice istraživačkog tima (ESS)  iz Slovenije došle su u posetu Institutu za sociološka istraživanja.

nastavak