Završno obeležavanje 60 godina sociologije na Filozofskom fakultetu
nastavak

Sociološki klub vas poziva na razgovor o knjizi Fabrika: industrija u post-socijalističkoj Srbiji prof. dr Marice Šljukić sa Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

nastavak

Poslednja tribina u ciklusu kojim se obeležava 60 godina sociologije na Filozofskom fakultetu.

nastavak

Prvi set podataka iz runde 9 Evropskog društvenog istraživanja (EDI) sada je dostupan na zvaničnom sajtu ESS-a. Po prvi put, u bazi podataka se nalaze i oni koji se odnose na Srbiju.

nastavak

Pretposlednja tribina u okviru proslave 60 godina studija sociologije na Filozofskom fakultetu.

nastavak

Početkom 2020. godine, ISI će realizovati anketno istraživanje o fabričkim radnicama u Srbiji na uzorku od 600 ispitanica.

nastavak

Kako se formirao sistem partijske patronaže u Srbiji? Koje su njegove osnovne karakteristike?

nastavak

Objavljen je program konferencije koja se održava u periodu od 15. do 17. novembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

nastavak

Tribina će se održati u utorak 5. novembra u Klubu studenata Filozofskog fakulteta, sa početkom u 19.00.

nastavak

Koja su ključna obeležja stanja u kome se nalaze gradovi u Srbiji danas? Da li je kultura u službi ekonomije, i dalje i u službi kulture? Koji su dominantni oblici urbanog aktivizma u Srbiji?

nastavak