60 godina sociologije na Filozofskom fakultetu: ciklus tematskih tribina
nastavak

Pretposlednja tribina u okviru proslave 60 godina studija sociologije na Filozofskom fakultetu.

nastavak

Početkom 2020. godine, ISI će realizovati anketno istraživanje o fabričkim radnicama u Srbiji na uzorku od 600 ispitanica.

nastavak

Kako se formirao sistem partijske patronaže u Srbiji? Koje su njegove osnovne karakteristike?

nastavak

Objavljen je program konferencije koja se održava u periodu od 15. do 17. novembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

nastavak

Tribina će se održati u utorak 5. novembra u Klubu studenata Filozofskog fakulteta, sa početkom u 19.00.

nastavak

Koja su ključna obeležja stanja u kome se nalaze gradovi u Srbiji danas? Da li je kultura u službi ekonomije, i dalje i u službi kulture? Koji su dominantni oblici urbanog aktivizma u Srbiji?

nastavak

Radionicu organizuju studenti četvrte godine sociologije zajedno sa predavačem Draženom Pavlicom.

nastavak

Sociološki klub Vas poziva na razgovor o knjizi Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine dr Nade Novaković.

nastavak

Radionica se održava 2. i 3. oktobra 2019. godine u prostorijama Instituta za evropske studije u Beogradu.

nastavak