60 godina sociologije: tribina Žene u vremenu uspona desnice

U okviru proslave 60 godina studija sociologije na Filozofskom fakultetu realizuje se ciklus tematskih tribina, a pretposlednja tribina u nizu je Žene u vremenu uspona desnice, koja će se održati u utorak, 19. novembra od 19 časova u Klubu studenata Filozofskog fakulteta.

Tendencija jačanja desnice danas već duže vreme je predmet interesovanja sociologa i politikologa, uz zapažanje da je udeo žena u desničarskim pokretima još uvek nedovoljno istražen, te je njihov uticaj na jačanje i oblikovanje desničarskih politika nejasan i nevidljiv. Jedan od paradoksa jačanja desnice očituje se kroz to što su feminističke politike, odnosno, politike rodne ravnopravnosti, uvele u sferu političkog života žene kao ravnopravne aktere i stakeholdere, da bi se posledično pokazalo da mnoge od njih zapravo zastupaju desničarske politike i kroz to promovišu ograničenje već dostignutih prava žena. Ovom tribinom nastojimo da ukažemo na žene kao političke akterke i žene kao politički resurs stranaka u vremenu društvenog previranja, imajući u vidu da su naročito danas moguća veoma različita politička grupisanja prividno opozicionih parlamentarnih snaga –  koalicije koje zajedno predstavljaju netransparentno, nekoherentno ideološko i pragmatično-političko polje odvojeno od glasačkog tela i krucijalnih egzistencijalnih pitanja koja određuju društveni položaj različitih kategorija u društvu, pri čemu se prividne, naoko radikalne razlike između ponuđenih političkih izbora neretko svode na demagoške distinkcije.

Na tribini ćemo govoriti o ženama u vremenu uspona desnice iz perspektive prošlosti (Dubravka Stojanović), sadašnjosti (Selena Radović i Nada Sekulić) i potencijalne distopijske budućnosti za žene, sastavljene od fragmenata sadašnjih društava (Anja Ilić).