60 godina studija sociologije na Filozofskom fakultetu: tribina MLADI U SRBIJI (Should I stay or should I go)

U okviru proslave 60 godina studija sociologije na Filozofskom fakultetu realizuje se ciklus tematskih tribina, a druga tribina je MLADI U SRBIJI (Should I stay or should I go), koja će se održati u utorak, 5. novembra od 19h u Klubu studenata Filozofskog fakulteta.

Na tribini ćemo predstaviti dve teme: „Navigacija“ u „moru neizvesnosti“: o položaju, strategijama i planovima mladih; i Prihvatanje različitosti: o stavovima mladih. Smiljka Tomanović i Dragan Stanojević sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta će o slici iz ugla istraživanja, samih mladih ispitanika, umetnosti, kao i rada sa mladima, razgovarati sa gostima – ranijim i sadašnjim studentima sociologije: Jelenom Mitrović Tomić (RTS) i Demirom Mekićem (Beogradski centar za ljudska prava), Nevenom Ivanović i Bogdanom Spirićem. Nadamo se i radujemo razgovoru sa publikom, pa zato dođite da nas čujete i da vas čujemo!