Miodrag Ranković (ur.)


Ova studija, čiji je pretežni autor Miodrag Ranković, daje kritički pregled tada savremenih teorija društvenog razvoja. Prikazuju se opšti teorijski modeli, teorija modernizacije, aktuelno stanje socijalizma i kriza kapitalizma. Posebna pažnja posvećena je pitanjima razvoja jugoslovenskog društva, njegovom stanju, aktuelnim procesima i perspektivama za budućnost.