Mihailo Popović (ur.)


Zbornik radova koji istražuje socijalne, posebno klasno-slojne nejednakosti u različitim oblastima (materijalni standard, stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje, odlučivanje u preduzećima, politička moć, društvena pokretljivost). Primenjen je kvantitativni metod, odnosno anketa sprovedena 1986. godine na teritoriji Beograda, na uzorku od 750 ispitanika. Zaključak je da su nejednakosti dosta velike, veće nego što bi bilo primereno socijalističkom društvu, i da su posebno naglašene u materijalnim uslovima života i odnosima moći.