Radmila Pecija Urošević


Knjiga „Društveni položaj i modeli socijalne zaštite starih lica u Beogradu“ predstavlja sociološku analizu društvenog položaja najstarije populacije. Na temelju prikupljenog empirijskog materijala analiziraju se brojni problemi sa kojima se stari u Srbiji suočavaju u domenu zdravstvene zaštite, mogućnosti zadovoljenje osnovnih životnih potreba, stambenih potreba, te se problematizuje pitanje nasilja nad starim licima. Drugi deo studije posvećen je analizi modela socijalne zaštite starih, prvo u različitim zapadnoevropskim država i Sjedinjenim Američkim Državama, a potom i u Srbiji. Na temelju sprovedene analize autorka razmatra mehanizme za unapređenja institucionalnih kapaciteta koji bi bili prilagođeni specifičnim odlikama institucionalnog sistema i društva Srbije.