Ruža Petrović


Na osnovu podataka državne statistike, studija analizira fenomen etničke heterogamije u Jugoslaviji u periodu od II svetskog rata do početka osamdesetih godina. Prikazuju se opšte stope etnički mešovitih brakova, promena stopa tokom vremena, njihova teritorijalna raspodela (po republikama i pokrajinama) kao i po etničkim grupama (zastupljenost u pojedinim narodima, kao i učestalost različitih kombinacija), stepen otvorenosti i uticaj nedemografskih (društvenih i kulturnih) činilaca, kao što su društvena struktura, stepen razvijenosti sredine, religioznost, pismenost ili aktivnost žena.