Anđelka Milić i Lilijana Čičkarić


Autorke najpre razmatraju kakav je položaj omladine u modernom društvu, sa posebnim naglaskom na njen položaj u socijalističkoj Jugoslaviji. Potom usmeravaju pažnju na sociološki profil studenata Beogradskog univerziteta koji su se uključili u proteste iz 1996. i 1997. godine. Kako bi na adekvatan način utvrdile kakav je sociološki profil učesnika protesta, autorke istražuju društveno-ekonomski položaj porodica iz kojih dolaze i na koji način su socijalizovani.