Miodrag Ranković i dr.


U ovom zborniku objavljeni su projektni nacrti, teorijski ogledi i dovršene posebne studije, koji predstavljaju rezultat rada saradnika Instituta na naučno-istraživačkim projektima u razdoblju 1981-1986. godine. Većina radova predstavlja teorijsko-metodološke elaboracije planiranih empirijskih istraživanja ili sistematske preglede literature u pojedinim oblastima u cilju postavljanja koncepcija teorijskih istraživanja. Među autorima čiji su se radovi objavljeni u ovom zborniku našli su se: Miodrag Ranković, Mihailo Popović, Danilo Mrkšić, Anđelka Milić, Miroslav Radovanović, Marija Bogranović, Silvano Bolčić i Vera Vratuša Žunjić.