Istraživanje o fabričkim radnicama u Srbiji

Institut za sociološka istraživanja realizovaće početkom sledeće, 2020. godine, anketno istraživanje o fabričkim radnicama u Srbiji na uzorku od 600 ispitanica.

Ovo istraživanje imaće tri osnovna cilja. Jedan cilj je da istraži i ukaže na uslove rada fabričkih radnica u Srbiji. U okviru drugog cilja, istražićemo način usklađivanja njihovog privatnog života i sfere rada. Treći cilj u okviru ovog istraživanja odnosi na ispitivanje političkih stavova ispitanica i njihovog odnosa prema rodnoj ravnopravnosti.

Svi zainteresovani za ovo istraživanje, ukoliko su istraživači, master ili doktorski studenti sociologije, antropologije ili rodnih studija, za više informacija se mogu javiti profesorki Nadi Sekulić na mejl adresu: nsekulic@f.bg.ac.rs .