Milana Ljubičić


Knjiga Milane Ljubičić „Identitet(i) i mentalna bolest: analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima” predstavlja prvu domaću kvalitativnu studiju o identitetu tzv. specijalnih pacijenata – neuračunljivih izvršilaca protivpravnih dela. Reč je o istraživanju subjektivnog viđenja i značenja koja svom iskustvu daju specijalni pacijenti. Predstavljeni su narativi neuračunljivih o njihovom životu, a njihove priče tretirane kao lične istine, ravne onim naučnim. Ova studija, koja obuhvata analizu životnih priča 49 ljudi, inovativna je – i prema pristupu problemu i prema predmetu istraživanja, i predstavlja značajan doprinos, kako sociološkim, tako i krivičnim i medicinskim naukama.