Mihailo Popović, Danilo Mrkšić i Todor Kuljić


U ovom zborniku radova grupa autora ispituje kakve su karakteristike društvene raspodele u socijalističkoj Jugoslaviji. U prvoj studiji Mihajlo V. Popović ispituje odnos između raspodele i ideološke svesti. Zatim Danilo Mrkšič analizira odnos između politike raspodele i ekonomskog položaja društvenih grupacija u Jugoslaviji. Na kraju Todor Kuljić daje prikaz evolucije shvatanja o klasnoj strukturi socijalističkog društva u glavnim političkim dokumentima SKJ u periodu između 1945. do 1975. godine.