Smiljka Tomanović, Dragan Stanojević i Milana Ljubičić


Sociološki prikaz tranzicije u roditeljstvo i ranog roditeljstva kao stvarnih društvenih procesa i praksi. Sa ciljem da ocrtaju glavne trendove, strukture, procese i norme u okviru kojih se oblikuje prelazak u rano roditeljstvo, autori su koristili kvantatitivne i kvalitativne podatke. Poseban uvid u dublje razumevanje i tumačenje istraživanog fenomena dali su narativi iz intervjua sa mladim majkama i očevima i mladima koji tek razmišljaju o zasnivanju porodice.

Dobitnik nagrade „Vojin Milić“, nagrade za najbolju knjigu objavljenu 2016. godine iz oblasti sociologije.