U periodu od 15. oktobra do 15. decembra 2019. godine, Institut za sociološka istraživanja sprovodi terenski deo Istraživanja porodičnog života u Srbiji 2019. Istraživanje predstavlja drugi talas (nakon 10 godina) proučavanja načina kako porodice funkcionišu na svakodnevnom nivou, odnosno kakve su im prakse, vrednosti, odnosi unutar porodice i sa ljudima van porodičnog jezgra.

Molimo studentkinje i studente sociologije, kao i ostale zainteresovane za poslove anketiranja u okviru ovog istraživanja da popune obrazac za prijavu anketara u nastavku.

Važno: Rok za prijave je produžen do 10. oktobra.


Obrazac za prijavu anketara