Đokica Jovanović


Glavni predmet istraživanja postavlja odnos Srbije i moderne, kako u sinhronijskoj tako i u dijahronijskoj perspektivi. Kroz spoj socijalne, kulturne i političke istorije modernizacijskih pokušaja i prepreka novovekovne Srbije, autor pruža analitičko tumačenje društvenih pojava i istorijskih zbivanja, određuje kontinuitete i diskontinuitete društvenih tokova, te problematizuje tegobe modernizacije kroz koje Srbija prolazi u prethodna dva veka.

Dobitnik nagrade „Vojin Milić“, nagrade za najbolju knjigu objavljenu 2012. godine iz oblasti sociologije.