Đokica Jovanović

Studija predstavlja drugo dopunjeno i prošireno izdanje knjige za koju je autor 2013. godine dobio nagradu „Vojin Milić“, koja se dodeljuje za najbolju knjigu domaćeg autora iz oblasti sociologije. Može se reći da Jovanović u potonjoj studiji proširuje, ali i produbljuje početnu analizu. Tako se širokim istorijskim zahvatom najpre osvetljavaju procesi koji su prethodili pojavi modernizacije i idejne klime modernizma, da bi se isti potom teorijski objasnili. Nakon toga, prelazi se na analitičko seciranje različitih aspekata nacionalizma, kao fenomena tesno povezanog sa samim modernizom. Potonje stranice knjige donose razmatranje „srpskog slučaja“ u kome se ističe raširenost uskogrudog nacionalizma, permanentno „izbegavanje“ modernog stanja, kao i nedostatak adekvatnih (levih) alternativa.