Program konferencije „Feminizam i levica – nekad i sad“

Konferencija Feminizam i levica – nekad i sad se održava u periodu od 15. do 17. novembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Konferencija predstavlja platformu na kojoj će autorke i autori, aktivistkinje i aktivisti moći da iz različitih perspektiva predstave svoje viđenje ovih pitanja, kao i načelno problem privatnog i javnog kapitalističkog patrijarhata danas, kroz njegove specifične manifestacije u sferi produktivnog i reproduktivnog rada, shvatanju ženske seksualnosti i reproduktivnih prava žena, u različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja te oblicima komodifikacije ženskog tela i samog feminizma.

Detaljan program konferencije Feminizam i levica – nekad i sad možete naći ovde.