Silvano Bolčić, Ruža Petrović i Milorad Krneta


Studija Razvoj teritorijalnih zajednica sastoji se od tri priloga različitih autora/ki koji analiziraju osnovne rezultate iz istraživanja Instituta za sociološka istrazivanja („Demografski i društveni razvitak opštinskih lokalnih zajednica u SR Srbiji 1961-1971. godine“ i „Sociološke dimenzije nedovoljno razvijenih područja u SR Srbiji“). Studija se bavi temama kao što su porast i reprodukcija stanovništva opština SR Srbije, procesi urbanizacije i deagrarizacije, tipovi fertiliteta i reproduktivnog ponašanja, zatim analizom socijalnih, ekonomskih i demografskih razlika lokalnih zajednica, ali obuhvata i sociološke dimenzije nedovoljno razvijenih područja SR Srbije. Značaj studije je u bogatoj empirijskoj građi i osvetljavanju promena u karakteristikama stanovništva usled intenzivne drustvene i teritorijalne pokretljivosti kao i socijalnih razlika između opština u periodu 1961-1971.