Vera Vratuša-Žunjić


Osnovno pitanje knjige „Razvoj, religija, rat“ je kako isti kulturni sadržaji u jednom društveno-istorijskom kontekstu doprinose društvenom razvoju, a u drugom ga inhibiraju. Autorka ističe da se društveni razvoj ne može na adekvatan način objasniti teorijama koje njegove osnovne uzroke vide u faktorima spoljnim u odnosu na pojedinačno društvo, ali ni teorijama koje razvoj jedino objašnjavaju karakteristikama pojedinačnog društva. Kritikujući jednostranosti kako „kulturalističke“ tako i „ekonomističke“ paradigme razvoja, autorka pokušava da ispita na koji način različite kulturne prakse mogu doprineti društvenom razvoju.