Ruža Petrović i dr.


U knjizi autori analiziraju statističku distribuciju i društvene karakteristike samobistava u Jugoslaviji u periodu između 1950. i 1990. godine. U prvom poglavlju autori se bave sociološkim teorijama samoubistva, ograničenjima sociološkog pristupa samoubistvu, kao i pitanjem šta je to društvena sadržina samoubistva. U drugom poglavlju autori ispituju kakva je statistička rasprostranjenost samoubistva u različitim delovima Jugoslavije. U trećem pogavlju dat je prikaz na koji način starost i pol utiču na stope samoubistva. U četvrtom i petom poglavlju ispituje se kakve su društvene i psihološke osobine samoubica.