Marija Babović (ur.)


Knjiga o socijalnom uključivanju kroz udžbenički pristup obrađuje ključne koncepte, probleme, stanje i mere vezane za ovaj fenomen. Naime, danas se socijalne politike Evropske unije ne usmeravaju samo na koncept siromaštva, koji se svodi na nedostatak materijalnih sredstava, već nastoje da obuhvate i osobine i okolnosti koje dovode do isključenosti iz glavnih društvenih, ekonomskih i političkih tokova. Ova knjiga nastala je kao dopuna internet kursa o socijalnoj uključenosti, i to sa ciljem da upozna predstavnike javnih službi i organizacija građanskog društva, studente i širu zainteresovanu javnost sa odnosom između siromaštva i isključenosti, njihovim uzrocima i posledicama, kao i politikama socijalnog uključivanja.