Đorđije Uskoković


Studija se bavi problemom teorijskog određivanja strukture jugoslovenskog društva i tumačenjima osnovnih socioloških kategorija (društvena struktura, slojevi, klase, birokratija, eksploatacija, itd.). Uprkos teorijskim razilaženjima jugoslovenskih sociologa oko strukture društvenog sistema u tadašnjoj državi, osnovna teza autora je da društvena nejednakost u SFRJ predstavlja proizvod društvene strukture, a da sukobi koji izviru iz nejednakosti imaju klasni karakter.