Miodrag Ranković


Vođena idejom da sociolozi moraju da usmere ka proučavanju pravaca aktuelnih promena i pravljenju projekcija o budućem društvu, prva knjiga Miodraga Rankovića o odnosu sociologije i futurologije posvećena je pregledu relevantne literature i proučavanju glavnih linija ukrštanja i razgraničavanja sociologije i futurologije, odnosno „studija budućnosti“. Posebno pažnju autor posvećuje obnovi ideje o „globalnoj sociologiji“, a u kontekstu neophodnosti razvijanja globalnih analiza demografskih, ekoloških, tehnoloških i uže socioloških problema i neizvesnosti u projekcijama budućnosti.